måndag 7 juni 2010

Vad är annorlunda i Sverige?

Idag redovisar Internationella valutafonden (IMF) sin årliga rapport om ekonomin i Sverige. Jag hade förra veckan tillsammans med några kollegor i finansutskottet förmånen att få tala med Peter Doyle som ledde delegationen från IMF. Det var intressant att ta del av IMF:s observationer och rekommendationer. På det stora hela var det mycket ros till hur den svenska regeringen och myndigheterna hanterat krisen. Vi resonerade också runt ett antal frågor bland annat riskerna för en fastighetsbubbla och tillvägagångssätten när en bank kommer på obestånd. En intressant observation som Peter Doyle gjort gällde det finansiella ramverket. Flera andra länder har också ramverk men det som han ansåg var bra med Sveriges var att man följde det. IMF:s fyrasidga rapport finner du här.
SvD DN

Inga kommentarer: