tisdag 15 juni 2010

E-post i demokratins tjänst

Eposten är ett viktigt hjälpmedel för oss riksdagsledamöter för att hålla kontakt med väljarna. Tyvärr missbrukas den just nu av personer som vill uppmärksamma oss på att vi på torsdag ska rösta om kärnkraften. Jag har fått runt 1000 epostmeddelanden. Alla har olika avsändare och olika ärendemening men innehållet är identiskt. Genom att förse meddelandena med olika ärendemeningar så lyckas epostmarodörerna förhindra automatisk sortering av eposten. Därigenom drunknar epostmeddelanden från vanliga medborgare i spamfloden. Epostmarodörerna har tydligen lagt stor kraft på detta däremot verkar de inte ens orkat korrekturläsa texten i meddelandet. Det lyder:
"Hej!
Jag vill att ni röstar nej till kärnkraftsproppen den 17 juni. Mina främsta orsaker är att kärnavfallsproblemet inte är löst samt att jag anser att det sinkar tillväxten av förnybar energi.
Vänliga hälsningar"

När man får tusentals exakt likalydande meddelanden är det svårt att tro på tyngden i orden Mina och Jag.

Inga kommentarer: