tisdag 29 november 2011

Samtal med Anne-Marie Pålsson

Den förra moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson utkommer i veckan med en bok om sina erfarenheter av åtta år som riksdagsledamot. Anne-Marie är en slagkraftig debattör och förhandskommentarerna till boken utlovar färgstarka beskrivningar. För snart två år sedan gästade Anne-Marie Pålsson Den politiska talradion. Hon hade då bestämt sig för att inte kandidera för återval och vi samtalade runt hennes syn på riksdagsarbetet. Du kan lyssna på programmet genom att klicka på denna länk.
Aftonbladet DN SvD Nora4you

söndag 27 november 2011

Världens bästa väljare?

Ibland undrar jag om inte Sverige har världens bästa väljare. I många länder belönas de politiker som lovar mest. Löftenas genomförbarhet granskas sällan och detta skapar goda möjligheter för politiker som ställer ut löften utan teckning. I Sverige är väljarkåren skeptisk till vidlyftiga löften. Detta har skapat en politikerkultur där olika förslags ekonomiska konsekvenser ofta är rimligt genomarbetade. I riksdagen finns riksdagens utredningstjänst som genomför oberoende beräkningar av olika förslags ekonomiska konsekvenser. Håkan Juholt har under sin första tid som partiledare skördat framgångar genom att tala yvigt och ställa ut löften om både det ena och det andra. Nu har dock verkligheten och väljarkåren hunnit ikapp Håkan Juholt. Världens bästa väljare gör tummen ned för Juholts illa underbyggda löftespolitik. Hur Socialdemokraterna ska hantera detta blir spännande att följa. SvD (Anna Kinberg Batra) DN DN Ekot Ekot Expressen

Cervenka, Norberg, Erixon och Blix om eurokrisen

Under hösten har Den politiska talradion i ett antal avsnitt handlat om eurokrisen. Förutom mina egna analyser av läget så har ett stort antal initierade kännare bidragit med sina kommentarer. Här följer en länklista över ett antal av radioprogrammen. Andreas Cervenka (13 oktober) Johan Norberg (25 augusti) Fredrik Erixon (18 november) Gustav Blix (28 oktober) Göran Pettersson (22 september - 11 augusti - 27 juli - 14 april) SvD E24

fredag 25 november 2011

Renässans för eget kapital 2

För några dagar skrev jag ett inlägg i vilket jag pläderade för mer eget kapital i hushållsekonomierna. Idag redovisar regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen tillsammans sina slutsater om kraven på eget kapital i de systemviktiga bankerna. Frågorna hänger ihop. Genom att skärpa kapitalkraven på bankerna skapas dels en säkerhetsbuffert för skattebetalarna dels stramas kreditmarknaden åt en aning. Med tanke på de tydliga tecknen på att ekonomin är under avkylning är det bra att kraven införs succesivt. På det sättet torde de höjda kapitalkraven kunna nås genom en något försiktigare utdelnings- och återköpspolitik hos de fyra storbankerna. Jag hoppas att förslaget kompletteras med någon form av avgift för upplåningen i utländsk valuta. Riksbanken tvingas ha beredskap att erbjuda likviditet i framförallt dollar då de svenska bankerna är exponerade. För detta borde det rimligtvis finnas någon form av avgift. Som sagt, det verkar råda en renässans för eget kapital. Jag tycker att det är bra. Riksbanken har en bra Q&A sida som du hittar här. DN

torsdag 24 november 2011

Avslöjande intervju

Den som inte är van att intervjuas av massmedia brukar bli överraskad när han/hon ser slutresultatet. Av den långa intervjun återstår endast ett par korta kommentarer. Ofta brukar den oerfarne konstatera att citaten förvisso är helt korrekta men utan de kringliggande meningarna så blir uttalandet väldigt ensidigt. Aftonbladets Anette Holmqvist verkar att ha valt en annan väg när hon skrev ihop sin intervju med Håkan Juholt. Svaren återges troligen ord för ord så som de kom ur Juholts mun. Effekten blir drastisk. Hon uppträder som en förhörsledare som genom sin tystnad får de tilltalade att börja tala och avslöja en det ena en det andra. Mitt intryck är att Juholt blir allt mer förvirrande och hans återställarretorik möter nu verkligheten.

Att Socialdemokraterna är i en mycket allvarlig kris är tydligt. Dock är påverkan på väljaropinionen förvånasvärt svag. Förvisso ligger S nu runt 3 procentenheter under sitt valresultat från 2010 men ställningen mellan blocken är i stort sett oförändrad sedan valdagen. Det är möjligt att väljaropinionen är trögrörlig och att S kommer att fortsätta att sjunka i opinionen. Å andra sidan, som partisekreterare brukar säga, det är bara valresultatet som räknas. Alliansen låg under den förra mandatperioden stundtals 20 procentenheter efter det då röd-gröna regeringsalternativet.

Aftonbladet SvD

Lyssna gärna på mitt samtal om läget i Socialdemokraterna med den s-bloggaren Johan Westerholm. Följ denna länk.

Böhlmark Peter Andersson

onsdag 23 november 2011

Varning för högmod

Den enligt min uppfattning bästa men också mest kritiserade av alliansregeringens budgetar var den för 2008. Kritiken kom från nästa alla håll att man inte borde vara så försiktig nu när det var så goda tider. Finansministerns förmaning om att det är i de goda tiderna som man vanligtvis tar de dumma besluten fick dock gehör. Det kan vi vara glada för idag. Nu har samme finansminister av Financial Times utsetts till Europas bäste finansminister. Det är alltid farligt med denna typ av utmärkelser, vem minns inte den långa raden av årets svenskar. Men om Anders Borg förhåller sig till denna utmärkelse på samma kloka sätt som han gjorde till högkonjunkturen 2007 så finns det ingen anledning för oss att oroa oss och bara framföra våra gratulationer.

Här är en länk till Financial Times intervju med Anders Borg.
God humor i slutet av intervjun.

DN
Aftonbladet Ekot Expressen SvT SvD AfV

Mina moderata karameller Böhlmark Nora4you

måndag 21 november 2011

Ett första tecken?


Premiärminister (på väg att åter bli president) Putin ska enligt mediauppgifter ha buats ut vid ett kampsportsevenemang. Denna typ av händelser har inträffat förr och på andra platser och med andra ledare. Buandena brukar utgöra ett förebud om kommande ändringar i opinionen.

I förra veckan gästades Den politiska talradion av den ryske regimkritikern Boris Nemtsov. Du kan höra programmet med Nemtsov om du följer denna länk.

Ekot Expressen SvD

Skulder skapar beroende

Igår skrev jag om renässansen för det egna kapitalet. Jag anser att hushållens höga skuldsättning är ett potentiellt problem för den svenska ekonomin. Det är därför angeläget att det genomförs en spar- och lånereform. I dag är gynnar skattesystemet skuldsättning och bestraffar sparande. En reform borde enligt min uppfattning genomföras stegvis men med en tydligt utpekad riktning. På det sättet ges hushållen möjlighet att anpassa sig till kommande regler. En minskning av avdragsrätten för utgiftsräntor torde vara en central del i en spar- och lånereform. En gradvis reducering av avdragsrätten påbörjas med fördel då de nominella räntorna är låga.

Den politiska benägenheten att reducera avdragsrätten är mycket begränsad. Det torde krävas omfattande folkbildning för att en dylik reform ska bli politiskt genomförbar. Förra mandatperioden beslutades att riksdagsledamöterna till ett offentligt register skulle ange alla sina ekonomiska intressen. Styrelseuppdrag och innehav av värdepapper ska regelbundet rapporteras. Ett ekonomiskt intresse undantogs, skulder. Jag tycker att det var mycket talande. Skulder skapar ett stort beroende av såväl ränteläget som skattereglerna. "Den som är satt i skuld är inte fri."

Rapport

söndag 20 november 2011

Renässans för eget kapital

Det senaste året har det varit mycket fokusering på den offentliga skuldsättningen. Vi har sett konsekvenserna av hög belåning. Dessa konsekvenser är ofta allvarliga oavsett om belåningen sker i en stat, ett företag eller ett hushåll. Man kan inte långsiktigt låna sig till en högre och hållbar levnadsstandard. Jag tycker att det är positivt att eget kapital börjar få en renässans. I Sverige är läget avseende de offentliga finanserna i gott skick dock kommer det många varningssignaler när det gäller hushållens skulder. Det är därför viktigt att politiken tar sitt ansvar för den uppkomna situationen. Långvarigt låga räntor kombinerat med avdragsrätt för utgiftsräntor har bidragit till att bygga upp det hushållens skuldberg. Jag anser att det krävs en låne- och sparreform. Åtgärderna kommer inte att vara uppskattade men nödvändiga.

Rapport Expressen DN SvD

Cornucopia

onsdag 16 november 2011

Samtal med Boris Nemtsov


Idag gästades Den politiska talradion av den ryske regimkritikern Boris Nemtsov. Nemtsov har varit vice premiärminister men är idag en mycket tongivande kritiker av Putin. Hör vad han har att säga om utvecklingen i Ryssland.

Klicka här för att starta programmet i en extern spelare.

Detta och tidigare avsnitt av Den politiska talradion finner du om du följer denna länk.

Expressen SvD Aftonbladet Aftonbladet Expressen SvD

tisdag 15 november 2011

Och det riskerar att bli värre...

Grekland och Italien har fått nya premiärministrar. Jag anser att det i båda fallen rör sig om dugliga personer som är väl medvetna om vad som behöver göras. Tyvärr tror jag inte att det kommer att lyckas för någon av dem att få ordning på sakernas tillstånd. I båda fallen så är de satta att regera över en övergångsministär intill nyval är genomfört. Detta gör att de ganska snart kommer att utsättas för valrörelsens logik då politiken regerar över kunskape. I Greklands fall är läget synnerligen svårt. Det är tveksamt om det senaste krispaketet har någon som helst chans att bli genomfört. Bland annat så bygger krispaketet på att privata långivare frivilligt ska acceptera att deras fordringar skrivs ned med 50 %. Detta är den bärande delen i krispaketet. Jag är skeptisk!

SR

söndag 13 november 2011

Stärkt Juholt bra för S?

Dagens opinionsundersökning från Sifo tyder på att Socialdemokraterna lyckats hejda sin tillbakagång hos väljarkåren. Frågan är om detta långsiktigt är bra eller dåligt för Socialdemokraterna. Troligen så ger vändningen i opinionen Håkan Juholt stöd för att klamra sig kvar som partiledare. Jag tror att det finns många vinnare på att Socialdemokraterna behåller Juholt, jag tror inte att Socialdemokraterna är en utav vinnarna. För Alliansen är Juholt en tillgång. Hans analys att hans personlighet inte passar för uppdraget som partiledare är nog riktig, dessutom torde väljarna ha mycket svårt för att se honom som statsminister. För Vänsterpartiet och Miljöpartiet torde Juholt också vara en tillgång. Debattreplikerna mellan Juholt och Sjöstedt respektive Fridolin har potential att bli klassiker. En floskelsprutande Juholt mot två spetsiga debattörer riskerar att bli förödande för Socialdemokraterna.

Expressen Aftonbladet DN SvD

Möte med Monti


Det spekuleras nu i att Mario Monti blir Italiens näste premiärminister. Jag hade i somras förmånen att träffa denne person som förväntas klara Italien ur den akuta krisen. Mario Monti var inbjuden som expert till ett EU-seminarium anordnat av ordförandelandet Polen. Seminariet avhandlade frågan om den inre marknaden mot bakgrund av den finansiella krisen. Mario Monti åtnjöt mycket stor respekt bland de församlade och han argumenterade lugnt och sakligt för den inre marknadens betydelse för den ekonomiska tillväxten i Europa. Många av medlemsländernas representanter gjorde inlägg som kritiserade de hemska marknadskrafterna. Det föranledde mig att göra ett inlägg om konkurrensens betydelse för utvecklingen. Jag uppmanade medlemsländerna att inte banna konkurrensen utan att bejaka den. Mario Monti instämde och förhoppningsvis fick det några parlamentariker på bättre tankar.

Efter hemkomsten till Sverige spelade jag in ett radioprogram med mina intryck från mötet. Det kan tjäna som ett bra tidsdokument över hur jag tänkte då för ett knappt halvår sedan.

Radioprogrammet finner du om du följer denna länk.
Mitt blogginlägg från mötet i Polen finner du här.

Foto: Michał Gmitruk och Michał Józefaciuk

SvD SvD SvD DN

fredag 11 november 2011

En ännu farligare placering för Juholt

Håkan Juholt fortsätter att driva en av sina hjärtefrågor, placeringen vid partiledardebatter i SvT. Han vänder sig emot att Socialdemokraterna som oppositionsparti ska placeras tillsammans med de övriga oppositionspartierna. Eftersom det idag inte finns någon samlad opposition är det naturligt att alla oppositionspartier när det gäller placering behandlas lika, en indelning i röd-gröna och SD blir ologisk. Jag tror dock att Socialdemokraterna borde vara bekymrade över ett annat fenomen. Tänk er situationen att Håkan Juholt placeras emellan Jonas Sjöstedt och Gustav Fridolin. Då blir bilden brutalt tydlig att Socialdemokraterna inte är alternativet heller för vänsterinriktade väljare som ställer lite högre intellektuella krav på sina politiker. Socialdemokraterna under Juholt riskerar att samtidigt förlora stora skaror väljare åt både höger och vänster.

Rapport SvD Expressen Studio ett DN Aftonbladet DN
Böhlmark Tokmoderaten

onsdag 9 november 2011

Rapport från insidan

Aftonbladet skriver idag att de socialdemokratiska kommunalråden ger Håkan Juholt höga betyg. Jag tror att detta är ett tecken på att Socialdemokraterna har allvarliga problem. Istället för att rikta sig till väljarna ägnar man sig åt att stärka partisammanhållningen. Jag samtalade tidigare i veckan med den socialdemokratiske toppbloggaren Johan Westerholm. Du kan höra samtalet i Den politiska talradion.

Du startar programmet genom att klicka på denna länk.

Aftonbladet

måndag 7 november 2011

Gigantisk kapitalförstöring

Så har då Grekland slutligen tvingats till att införa en koalitionsregering. Ett av de största misstagen under den pågående krisen var att Grekland inte tvingades till denna åtgärd innan stöden började betalas ut. Hela krisen har präglats av att grekerna bedrivit en ren utpressningstaktik. Inga åtgärder har utförts självmant och i flera fall har man senare backat eller försummat att genomföra fattade beslut. Detta har bidragit till att EU paralyserats under lång tid och att krisen har förvärrats. Det verkar som om grekerna slugt räknar med att EU och IMF inte kommer att våga att dra i utlösningshandtaget.

Att inte våga erkänna ett misslyckande utan istället låta prestigen ta överhanden brukar bli ödestigert och dyrt. Att kasta goda pengar efter dåliga brukar sällan vara en bra politik. Det vi nu upplever är en finanspolitisk Hallandsås.

SvT SvD Expressen SR DN Aftonbladet

lördag 5 november 2011

Sluta dalta med Grekland

EU har allt för länge låtit grekerna att sätta dagordningen. Grekernas oförmåga att ta ansvar för sin egen situation har inte bara förlamat EU det har också spritt osäkerhet över hela EU vilket skapat stor ekonomisk skada. Att fortsätta med stegvisa eftergifter gentemot Grekland skapar mycket skadliga förväntningar och prejudikat. EU:s agerande har hela tiden legat minst ett steg efter verkligheten och det svaga agerandet har förvärrat krisen. Det är dags att sätta stopp för det grekiska dramat och inte tillåta ytterligare akter.

Jag har gjort ett flertal radioprogram i ämnet. Du kan lyssna på dem genom att följa nedanstående länkar.

Uteslut Grekland ur EU - 11 augusti 2011
Med Johan Norberg om eurokrisen - 25 augusti 2011
Med Christofer Fjellner om EU:s framtid - 25 augusti 2011
Eurokrisen revisited - 22 september 2011
Med Andreas Cervenka om eurokrisen - 13 oktober 2011
Med Gustav Blix om eurokrisen - 28 oktober 2011

Aftonbladet DN DN SvD SR SvT