söndag 13 november 2011

Möte med Monti


Det spekuleras nu i att Mario Monti blir Italiens näste premiärminister. Jag hade i somras förmånen att träffa denne person som förväntas klara Italien ur den akuta krisen. Mario Monti var inbjuden som expert till ett EU-seminarium anordnat av ordförandelandet Polen. Seminariet avhandlade frågan om den inre marknaden mot bakgrund av den finansiella krisen. Mario Monti åtnjöt mycket stor respekt bland de församlade och han argumenterade lugnt och sakligt för den inre marknadens betydelse för den ekonomiska tillväxten i Europa. Många av medlemsländernas representanter gjorde inlägg som kritiserade de hemska marknadskrafterna. Det föranledde mig att göra ett inlägg om konkurrensens betydelse för utvecklingen. Jag uppmanade medlemsländerna att inte banna konkurrensen utan att bejaka den. Mario Monti instämde och förhoppningsvis fick det några parlamentariker på bättre tankar.

Efter hemkomsten till Sverige spelade jag in ett radioprogram med mina intryck från mötet. Det kan tjäna som ett bra tidsdokument över hur jag tänkte då för ett knappt halvår sedan.

Radioprogrammet finner du om du följer denna länk.
Mitt blogginlägg från mötet i Polen finner du här.

Foto: Michał Gmitruk och Michał Józefaciuk

SvD SvD SvD DN

Inga kommentarer: