tisdag 15 november 2011

Och det riskerar att bli värre...

Grekland och Italien har fått nya premiärministrar. Jag anser att det i båda fallen rör sig om dugliga personer som är väl medvetna om vad som behöver göras. Tyvärr tror jag inte att det kommer att lyckas för någon av dem att få ordning på sakernas tillstånd. I båda fallen så är de satta att regera över en övergångsministär intill nyval är genomfört. Detta gör att de ganska snart kommer att utsättas för valrörelsens logik då politiken regerar över kunskape. I Greklands fall är läget synnerligen svårt. Det är tveksamt om det senaste krispaketet har någon som helst chans att bli genomfört. Bland annat så bygger krispaketet på att privata långivare frivilligt ska acceptera att deras fordringar skrivs ned med 50 %. Detta är den bärande delen i krispaketet. Jag är skeptisk!

SR

Inga kommentarer: