söndag 20 november 2011

Renässans för eget kapital

Det senaste året har det varit mycket fokusering på den offentliga skuldsättningen. Vi har sett konsekvenserna av hög belåning. Dessa konsekvenser är ofta allvarliga oavsett om belåningen sker i en stat, ett företag eller ett hushåll. Man kan inte långsiktigt låna sig till en högre och hållbar levnadsstandard. Jag tycker att det är positivt att eget kapital börjar få en renässans. I Sverige är läget avseende de offentliga finanserna i gott skick dock kommer det många varningssignaler när det gäller hushållens skulder. Det är därför viktigt att politiken tar sitt ansvar för den uppkomna situationen. Långvarigt låga räntor kombinerat med avdragsrätt för utgiftsräntor har bidragit till att bygga upp det hushållens skuldberg. Jag anser att det krävs en låne- och sparreform. Åtgärderna kommer inte att vara uppskattade men nödvändiga.

Rapport Expressen DN SvD

Cornucopia

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller fullständigt med !

Hushållens skuldsättning beror inte främst på ansvarslöshet utan på att systemet är "riggat" så att det ska löna sig att låna (ränteavdrag + låga räntor + inflation) och straffa sig att spara.

Jag trodde knappt att denna åsikt var representerad i Sveriges riksdag, är ni möjligen flera ?

Göran Pettersson sa...

Jag vet inte hur många i riksdagen som delar mina åsikter. Dock kommer det krävas mycket folkbildning för att det ska bli politiskt möjligt att ta i frågan.