fredag 25 november 2011

Renässans för eget kapital 2

För några dagar skrev jag ett inlägg i vilket jag pläderade för mer eget kapital i hushållsekonomierna. Idag redovisar regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen tillsammans sina slutsater om kraven på eget kapital i de systemviktiga bankerna. Frågorna hänger ihop. Genom att skärpa kapitalkraven på bankerna skapas dels en säkerhetsbuffert för skattebetalarna dels stramas kreditmarknaden åt en aning. Med tanke på de tydliga tecknen på att ekonomin är under avkylning är det bra att kraven införs succesivt. På det sättet torde de höjda kapitalkraven kunna nås genom en något försiktigare utdelnings- och återköpspolitik hos de fyra storbankerna. Jag hoppas att förslaget kompletteras med någon form av avgift för upplåningen i utländsk valuta. Riksbanken tvingas ha beredskap att erbjuda likviditet i framförallt dollar då de svenska bankerna är exponerade. För detta borde det rimligtvis finnas någon form av avgift. Som sagt, det verkar råda en renässans för eget kapital. Jag tycker att det är bra. Riksbanken har en bra Q&A sida som du hittar här. DN

Inga kommentarer: