fredag 31 oktober 2008

Läsvärt om statens agerande

Tidningen Affärsvärlden har idag en mycket bra beskrivning av statens agerande i samband med finanskrisen. Bilden jag har av förloppet från min stol i finansutskottet stämmer rätt väl med Affärsvärldens beskrivning. Men det är viktigt att komma ihåg att krisen inte är över. Nu när riksdagen har fattat beslut om stabilitetspaketet kan vi dock kanske säga att vi har sett slutet på början.

Populärt men fel

Anders Borg är min favorit i regeringen. Jag uppskattar att han bygger upp sitt resonemang runt logiska samband ofta vilande på forskning och beprövad erfarenhet. Ibland hör man bland oss politiker kritik mot att han inte är tillräckligt politiskt erfaren, personligen tycker jag inte att det är en nackdel att han har haft jobb utanför politiken. Idag tycker jag dock att Anders Borg har varit för mycket av politiker. Hans utfall mot bankerna har vunnit massvis med politiska poäng men jag tycker att det var dumt. I en marknadsekonomi är det inte finansministerns uppgift att bestämma vilken ränta bankerna ska ta ut på olika lån. Givetvis innebär det statliga stabilitetspaketet att marknaden till viss del är satt ur funktion men trots detta borde affärsbankernas räntesättning tillåtas följa marknadens lagar. Finanskrisen får inte leda till att vi tappar fattningen och ger upp de principer som i århundraden visat sig framgångsrika.
SvD SvD Aftonbladet Aftonbladet


__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Östros dilemma

Ett antal händelser har idag gjort att det fokuserats på de ledande paren inom de två största partierna. De två regeringsalternativens uppställningar för statsminister – finansminister har ställts emot varandra. Om valet 2010 blir en förtroendeomröstning om just detta så har vi moderater goda chanser att göra ett fantastiskt bra val. Tidningen Focus har en längre artikel där man jämför Anders Borg med Thomas Östros. Jag har under mina två år i riksdagen kunnat syna de två lite sömmarna. Båda två är kunniga och begåvade både som personer och politiker. Trots att Anders Borg är både yngre i ålder och som minister (2 år för Borg mot 10 år för Östros) framstår han som den mer erfarne. Thomas Östros har också ett stort handikapp, han tvingas företräda en politik som många gånger måste gå emot hans bättre vetande. Tydligast blir det när han pressas om han som nationalekonom håller med om teorierna bakom de socialdemokratiska förslagen. På den frågan har han emellanåt svarat att här i riksdagen är vi inte som nationalekonomer utan som politiker.


__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Hur står det till med socialdemokraterna

Socialdemokraterna sysslar nu med krishantering på många fronter. Man verkar att ha en allvarlig spricka inom partiet och det idkas krypskytte mot partiledaren Mona Sahlin. Även inom riksdagsgruppen verkar det vara hela havet stormar, jag kommenterade i ett tidigare inlägg Leif Pagrotskys egendomliga inhopp i riksdagsdebatten om stabiliseringspaketet. Dessutom har man retat upp samarbetspartnern Lars Ohly som mysande plockar såväl sympatipoäng som väljarstöd. I finansutskottet försöker Thomas Östros likt en förvuxen ungdomspolitiker obstruera budgetprocessen bl.a. genom utspel om offentliga hearings. Är det som så att socialdemokraterna trots övertaget i väljaropinionen börjar bli oroliga för valet 2010? Jag tror att så är fallet.

DN SR Aftonbladet SvD

”Sahlinbubblan punkterad”

Idag redovisar Synovate sin opinionsundersökning för oktober. Undersökningen avviker kraftigt från Synovates septembermätning men ansluter rätt väl till tidigare mätningar från andra institut. Avståndet mellan blocken har minskat kraftigt från 19,1 procentenheter till 11,9. Det innebär att vi behöver vinna över ytterligare 6 % för att få majoritet.

Den viktigaste trenden i undersökningen sker dock inom vänsterblocket. Den socialdemokratiska ”Sahlinbubblan” verkar att likt finanspubbland ha blivit punkterad. Med sina försök till alliansbygge har Mona Sahlin förbrukat mycket av det förtroende som fanns för henne som tänkbar regeringschef. Vänsterväljarna går istället till miljöpartiet och vänsterpartiet. Jag håller inte för otroligt att detta blir en bestående trend och att socialdemokraterna nu har att förbereda sig på en lång period av opinionssiffror under 40 %. Ju mer Mona Sahlin synas desto lägre verkar socialdemokraternas väljarstöd bli. Mona Sahlins klarläggande om sin önskan att bilda en koalitionsregering tillsammans med miljöpartiet kan säkert också bidra till att många LO-medlemmar inom industrin överger socialdemokraterna för moderaterna.

Trots att dagens opinionssiffror är positiva och vi moderater nu nått tillbaka till vårt valresultat så återstår dock mycket att göra. Vänsterblocket har som sagt fortfarande ett försprång med 11,9 procentenheter. Den globala ekonomiska krisen kommer nu att testa regeringsalternativens förmåga att segla i motvind.
DN Aftonbladet Aftonbladet SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

torsdag 30 oktober 2008

Vilket stöd har Pagrotsky i den socialdemokratiska riksdagsgruppen?

Under gårdagens debatt i kammaren om stabilitetspaketet hände något egendomligt. Efter att socialdemokraterna i finansutskottet, representerade av mycket erfarna Sonia Karlsson, debatterat frågan klart anmälde sig ytterligare två herrar till talarlistan. Det var förre finansministern Bosse Ringholm och förre statsrådet Leif Pagrotsky. Bosse Ringholms inlägg får väl närmast tas som en liten personlig markering då hans ungdomsförsyndelse att uppmana till socialisering av bankväsendet hade nämnts i debatten. Besynnerligare blev det då Leif Pagrotsky trädde upp i talarstolen och i synnerligen starka ordalag fördömde det betänkande som socialdemokraterna i utskottet i god samarbetsanda accepterat. Ännu underligare blev det då hans hårda angrepp på såväl det marknadsekonomiska systemet, regeringen och EU följdes av applåder från delar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag vet inte hur detta ska tolkas men jag tror att delar av gåtans lösning återfinns i dagens SvD och Aftonbladet. Det finns uppenbarligen en betydande spricka inom det socialdemokratiska partiet. Mona Sahlin har kritiserat vänsterpartiet för att de inte ställer upp på de bärande delarna för svensk finanspolitik. Jag tycker att det är bra att hon och Thomas Östros tar denna strid. Men hur står det till med hennes egen riksdagsgrupp? När hon måhända ett antal förklädda vänsterpartister vid sin barm?
SvD SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 29 oktober 2008

Finanspolitisk vecka

Det har varit ett par mycket intensiva dagar inom finanspolitiken. Nu är stabilitetspaketet sjösatt och redan imorgon träder det i verkställighet. Men allt tyder på att det kommer att fortsätta att vara en tuff seglats. Idag meddelade Konjunkturinstitutet (KI) att de skriver ned sina tillväxtprognoser. Imorgon kommer KI:s generaldirektör Hallstavikssonen Mats Dillén till finansutskottet för en intern utfrågning. Den amerikanska centralbanken, Fed, meddelade tidigare ikväll att man sänker sin viktigaste styrränta med en halv procentenhet till rekordlåga 1,00 %. Det innebär att de nu i stort sett har nyttat hela sitt spelutrymme.

Alltfler tecken tyder nu på att världsekonomin är på väg in i en djup lågkonjunktur. Vi kan vara glada över att vi under de gångna årens högkonjunktur inte lurades att släppa ut livremmen utan istället genomförde ett antal jobbstimulerande reformer. När nu lågkonjunkturen nalkas är det viktigt att inte stressas att vidta åtgärder som försämrar ekonomins funktionssätt utan att fortsätta på den inslagna linjen mot långsiktigt ökad sysselsättning.

SvD DN VA Dagens PS
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Podradio om stabilitetspaketet och pliktutredningen

I veckans avsnitt av “Den politiska talradion” diskuterar jag och Jacob Birkeland två aktuella frågor. Det blir några kommentarer från dagens kammardebatt om det finansiella stabiliseringspaketet. Dessutom blir det några snabba kommentarer till pliktutredningens delbetänkande som idag överlämnades till försvarsministern.__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Ett viktigt steg mot ett rationellare försvar

I dag lämnar pliktutredningen ett delbetänkande till försvarsministern. Jag avser att kommentera det i kvällens avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se”. Soldatförsörjningen är en av grundstenarna för Försvarsmakten och innan man lagt den på plats är det mindre meningsfullt att påbörja detaljutformningen av organisationen. Dagen är som sagts pliktutredningens så jag nöjer mig, innan beredningen redovisat, med att återpublicera ett blogginlägg från februari.

DEN 9 FEBRUARI 2008
Förslag till nytt soldatförsörjningssystem
Jag utlovade i mitt tidigare inlägg ett förslag till nytt soldatförsörjningssystem. När jag arbetade med Försvarsmaktens perspektivplanering 00-02 försökte vi tyvärr utan framgång att få gehör för detta system.

Här kommer förslaget i korthet.
1. Gör värnplikten allmän omfattande både män och kvinnor.
2. Genomför värnplikten i form av ett par dagars försvarsupplysning och en förberedande mönstring. Detta moment kan med fördel genomföras på landets gymnasieskolor av försvarets personal.
3. Låt de som valts ut gå vidare till en mer omfattande mönstring.
4. Ta efter mönstring med frivilligheten som grund ut efterfrågat antal till utbildning.
5. Genomför en centraliserad tremånaders grundläggande soldatutbildning (GSU).
6. Efter godkänd GSU får soldaterna söka till olika förband där fortsatt befattnings- och förbandsutbildning genomförs. Här skrivs också kontrakt. Den som inte vill gå vidare till förbandsutbildningen kan placeras i ett nytt Hemvärn.
7. Det utbildade förbandet hålls samman och genomför insatser som förband.

För att skapa en lämplig personalomsättning så skrivs kontrakt där olika typer av förmåner utfaller om man fullföljer hela perioden (3-5 år). Exempel på förmåner kan vara premier eller olika typer av förstärkta studiestöd. Genom utformningen av belöningssystemet kan man delvis styra vem som söker till utbildning.


SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

tisdag 28 oktober 2008

Klartecken från finansutskottet

Efter en konstruktiv debatt i en positiv ton har finansutskottet fattat beslut om "Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet". Imorgon 09.00 debatterar vi ärendet i kammaren och därefter fattar riksdagen beslut. Detta innebär att det svenska politiska systemet visat att det fungerar väl när det som mest krävs.

Aftonbladet SvD

måndag 27 oktober 2008

Bra om ägarna tillskjuter nytt kapital

SvT:s rapport meddelar att Swedbank troligen annonserar en stor nyemission på måndag morgon. Om uppgifterna stämmer så innebär det med stor sannolikhet att banken i samtal med de större ägarna fått löften om dessa kommer att skjuta till det efterfrågade kapitalet. Det är bra och det innebär också att det svenska banksystemet har reagerat positivt på det stabiliseringspaket som riksdagen ska rösta om på onsdag. På en viktig punkt skiljer sig det svenska paketet från motsvarande paket i en del andra länder. I Sverige kommer vi att tillåta aktieutdelningar även då banker utnyttjar statens garantier. Detta innebär att lagen inte lägger en våt filt över ägarnas ambitioner att själva gå in med nytt kapital såsom nu sker i Swedbank. För oss som är övertygade om att marknadsekonomin är skälet till västvärldens långa goda ekonomiska utveckling är det en viktig skillnad mellan om ägarna eller staten genomför kapitaltillskottet i bankerna.

DN DN SvD Aftonbladet DI
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 25 oktober 2008

Fortfarande rätt och riktigt

Ett antal ledande industrimän skriver idag om energipolitik på DN Debatt. Det gav mig anledning att leta fram och läsa mitt jungfrutal i riksdagen. Jag återger det i sin helhet här nedan.


Allmänpolitiska debatten 8 november 2006
Anf. 324 GÖRAN PETTERSSON (m):
Fru talman! I dag debatterar vi energi- och miljöpolitiken tillsammans. Det är bra. De två frågorna hör ihop. Men på samma sätt är energipolitiken starkt sammankopplad med ett antal andra politikområden. Vårt näringsliv, och framför allt basindustrin, är helt beroende av de energipolitiska beslut som fattas i den här kammaren. Jag vill bara påminna om att den svenska basindustrin svarar för över en fjärdedel av den svenska exporten. Härigenom bidrar basindustrin till att finansiera den svenska välfärden. Det är inte vi riksdagsledamöter som skapar välfärden. Vi har bara förmånen att här inne i kammaren få fördela den.
Något som har blivit mycket tydligare på senare tid är att vår säkerhet och nationella frihet påverkas i hög grad av energipolitiken. Genom västvärldens stora nettoimport av olja har det skapats ett beroende av ett antal instabila stater i Mellanöstern. Hittills har det dock funnits ett antal stora oberoende leverantörer, bland annat Norge, men vi ser nu hur deras reserver snart är utvunna. Redan om några år bedöms den stora majoriteten av världens olja komma ifrån länderna Saudiarabien, Iran och Irak.
Även när det gäller naturgas finns det stora säkerhetspolitiska implikationer. Av världens i dag kända naturgasreserver finns hälften i Ryssland. Detta skapar en situation som närmast liknar en monopolsituation. Jag ser vidare med oro att Tyskland bygger fast sig i ett stort beroende av ett fortfarande politiskt omoget Ryssland.
Svensk basindustri har också långtgående planer på att importera stora mängder elenergi från ryska producenter. Detta är inte dåligt bara för miljön – vi har då inte längre kontroll över hur denna elenergi produceras – utan det är också ett säkerhetspolitiskt beklagligt beroende.
I regeringsförklaringen skriver regeringen: ”Energipolitiken ska ge långsiktiga spelregler för energimarknadens aktörer. – – – Företag och konsumenter ska kunna lita på att det finns energi till internationellt konkurrenskraftiga priser i framtiden. Att säkerställa goda konkurrensförhållanden på energimarknaderna är en viktig politisk uppgift. Regeringen kommer att bjuda in riksdagens partier till en bred och långsiktig energiöverenskommelse som har Allians för Sveriges energiöverenskommelse som grund.” Man skriver vidare: ”Regeringen bedömer att den samlade energi- och effekttillgången inte kommer att vara tillräcklig under överskådlig tid.”
Det är en bra regeringsförklaring. Men vackra ord räcker inte. Det är resultaten som räknas. Det vilar ett stort ansvar på denna församling att fatta kloka och långsiktiga beslut rörande energipolitiken.
Regeringsförklaringen lyfter fram vikten av att det finns goda konkurrensförhållanden på energimarknaden. Detta uppnås vanligtvis genom en marknadsanpassning och avreglering. Detta har dock endast delvis genomförts på energimarknaden. Såväl forskningen som erfarenheten visar att en halvdan avreglering sällan är ett framgångskoncept. Förhoppningsvis är vi tillräckligt många som minns konsekvenserna av den otillräckliga avregleringen av finansmarknaden på 90-talet. Samtidigt som bland annat kreditmarknaden avreglerades fanns andra regleringar kvar, bland annat i form av den fasta växelkursen.
Vi ser nu tydliga tecken på att energimarknaden inte fungerar tillfredsställande. Detta beror enligt min uppfattning på att samtidigt som handeln med energi avreglerats så är produktionen av energi fortfarande omgärdad av ett omfattande, politiskt styrt regelverk. För att uppnå de långsiktiga mål som regeringen anger i regeringsförklaringen krävs en delvis ny inriktning av energipolitiken. Vi måste se energiproduktionen som en tillgång och inte en belastning. Vi måste börja se möjligheterna. Icke klimatpåverkande elenergi torde kunna bli en stor exportprodukt för Sverige.
I vårt östra grannland Finland byggs i dag ett toppmodernt kärnkraftverk. Bakom projektet ligger bland annat den finska basindustrin. På detta sätt finansierar den finska industrin uppbyggnaden av den finska energiproduktionen och säkerställer samtidigt sin framtida konkurrenskraft. Det förs dessutom diskussioner om att bygga ytterligare en eller två reaktorer.
Jag anser att vi har mycket att lära av hur Finland utvecklar sin energiproduktion. En liknande lösning borde vara möjlig i Sverige.
Slutligen hoppas jag att vi under denna mandatperiod kommer att få vara med och besluta om en bred och långsiktig energiöverenskommelse, en överenskommelse som är framtidsinriktad och ser möjligheterna, en överenskommelse som säkrar den välfärdsskapande basindustrin, en överenskommelse som värnar miljön och tar ett globalt ansvar i klimatfrågan och en överenskommelse som säkrar vårt nationella oberoende såväl gentemot Ryssland som gentemot instabila stater i Mellanöstern.

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

torsdag 23 oktober 2008

Podradio med Mats Johansson


Veckans gäst i ”Den politiska talradion” är författaren, riksdagsledamoten m.m. Mats Johansson. I programmet samtalar vi runt hans nya bok ”Det nya kalla kriget – Vart går Ryssland”.

Internetworld skriver om möjligheterna med podradio.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 22 oktober 2008

Mona Sahlins dilemma

Mona Sahlin står inför ett stort dilemma då hon försöker kopiera Fredrik Reinfeldt och fördjupa sin vänsterpakt. Inom fackföreningsrörelsen finns starka krafter som tycker ganska bra om vänsterpartiet men som ogillar miljöpartiet. Inom partiledningen finns ett antal tongivande som tycker precis tvärtom d.v.s. gärna samarbetar med miljöpartiet men ogillar vänsterpartiet. Troligen hör den finanspolitiske talesmannen Thomas Östros till den skaran. Båda de miljöpartistiska språkrören har offentligt varit mycket kritiska mot vänsterpartiet i allmänhet och Lars Ohly i synnerhet. Givetvis är denna (tillfälliga?) vänstersplittring till fördel för Alliansen. Men långsiktigt tror jag att vi har ännu mer att vinna på att s och mp släpper in v i sin gemenskap. Då bildas två tydliga regeringsalternativ. Trots att vi ligger under i opinionen med 12-15 procentenheter tror jag att det finns goda chanser att vinna valet 2010. När alternativen blir tydliga så blir det möjligt för väljarna att värdera sina alternativ. Jag tycker dessutom att namnen på de två blocken ger en föraning om hur ”konflikten” kommer att sluta. Alliansen står mot Vänsterpakten.
DN SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Besök hos moderaterna i Farsta

Jag har gjort rätt många besök i olika partiföreningar under hösten. Igår besökte jag för första gången en förening utanför min egen valkrets. Det var föreningen i Farsta som bjudit in till en politisk diskussionskväll. Jag trivs väldigt bra med just det formatet då man kan sitta ner runt ett bord och diskutera de frågor som intresserar medlemmarna. Denna kväll kretsade samtalet till stor del runt pensionärerna och ungdomsarbetslösheten men vi hann också med att avhandla både finanskrisen och FRA-frågan.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på

tisdag 21 oktober 2008

Den politiska talradion

Alliansens partisekreterare slår idag ett slag för användandet av Internet. Det är bra! Jag är övertygad om att de har rätt när de säger att nätet blir allt viktigare i såväl opinionsbildningen som dialogen med väljarna. Tidigare i månaden nylanserades den moderata hemsidan www.moderat.se. Den är en rejäl förbättring och innehåller ett antal nya funktioner som chat och video. Där finns också en omfattande länklista till moderata bloggare. Jag kan dessutom konstatera att denna blogg listas bland de mest lästa moderata bloggarna. En funktion som dock lyser med sin frånvaro hittills är podradio. ”Dinledamot.se – Den politiska talradion” firar snart ettårsjubileum. Jag och Jacob har totalt spelat in knappt femtio stycken trettiominutersavsnitt av vår politiska veckokrönika. Som alltid när man ger sig in på nya områden gäller det att ha uthållighet och disciplin.

På onsdag kväll lägger vi ut nästa avsnitt. Det blir ett samtal med Mats Johansson runt hans nya bok ”Det nya kalla kriget – Vart går Ryssland”.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

måndag 20 oktober 2008

Sånt händer bara på film?

Amerikanerna gillar historier där hjälten har ett hopplöst läge men reser sig i sista minuten och slutligen segrar. För John McCain krävs något i liknande den amerikanska standardhistorien för att han ska vinna presidentvalet om två veckor. Barack Obama har ett stabilt övertag i opinionen och han leder i alla de stater som utpekats som avgörande för valet. Kampanjkassorna är ytterligare en faktor som talar emot John McCain. McCain har begränsade resurser då han valt att följa sin egen lagstiftning och accepterat statliga medel. Barack Obama däremot kan ta emot obegränsat med privata bidrag och han har visat sig var enormt skicklig på att samla in kampanjpengar. Detta medför att han kan annonsera massivt i alla nyckeldelstater. Som om detta inte var nog så meddelade igår den mycket välrespekterade förre försvarsstabschefen och utrikesministern Colin Powell att han stöder Barack Obama. De flesta vadslagningsfirmorna ger nu höga odds för att John McCain ska vinna valet. Det finns dock några historiska exempel där en kandidat tagit upp ett liknande underläge sent i kampanjen. 1980 lyckades Ronald Reagan att sprinta om Jimmy Carter på upploppet och vinna en övertygande seger. Ännu mera klassiskt är Harry Trumans överraskande vinst 1948. Den gången var alla så övertygade om att han skulle förlora att flera tidningar redan tryckt nyheten om hans förlust innan alla röster var räknade.

Det allra mesta talar som sagt för att USA:s näste president heter Barack Obama. Om John McCain ska vinna så krävs att de amerikanska väljarna i sista stund känner sig tveksamma till att ge det demokratiska partiet både presidentposten och dominans både i representanthuset och i senaten. Trion Obama, Pelosi och Reed är troligen mer vänster än de flesta amerikanska väljare är bekväma med.

I gårdagens ”This week” analyserade panelen vilka utmaningar som ligger framför den tillträdande presidenten. Programmet rekommenderas starkt. Du kan starta det genom att följa denna länk.
SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

söndag 19 oktober 2008

Vart går Ryssland?

På onsdag gästas ”Dinledamot.se – Den politiska talradion” av journalisten, författaren och riksdagsledamoten Mats Johansson. Vi kommer att samtala om hans bok ”Det nya kalla kriget – Vart går Ryssland” som kommer ut i dagarna. Ämnet är både viktigt och aktuellt. Rolf Gustavsson anknyter till ämnet när han skriver om Georgien och dess ökade betydelse i Europeisk politik efter kriget med Ryssland.

Igår presenterade forskningsministern Lars Leijonborg att Sverige ska få ett Rysslandsinstitut. Ett av skälen för detta var just att studera vad vår stora granne har för intentioner.

Vi räknar med att lägga ut avsnittet med Mats Johansson någon gång på onsdag kväll. Intill dess får du hålla tillgodo med att lyssna på tidigare avsnitt av den politiska talradion. Du finner adressen till dem här nedanför.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Sifo underskattar troligen moderaternas väljarstöd

Dagens Sifoundersökning innehöll som väntat en ökning för moderaterna. Däremot hade jag förväntat mig att avståndet mellan ”blocken” skulle ha minskat ytterligare. Enligt Sifo så skiljer det nu 12,7 procentenheter jämfört med 14,9 i september. Sifomätningen är genomförd 6-16 oktober och enligt Toivo Sjörén vid Sifo så ökade moderaternas stöd under slutet av mätperioden. Detta innebär troligen att den moderata opinionssiffran idag är högre än vad undersökningen visar.

På måndag och tisdag kommer Alliansens partiledare att forma sina framtidsplaner vid ett möte i Varberg. Varför man valt just denna plats får vi väl se men Halland är på många sätt politiskt intressant. Här har man lycktas väl med att kombinera fritt val och gemensamt finansierad sjukvård.

För Alliansen gäller det nu att orka hålla ihop. Regeringssammanhållningen torde bli Alliansens trumfkort när vi kommer närmare valet 2010. Det börjar bli alltmer tydligt att Mona Sahlin inte kommer att vara uppgiften mogen att bilda ett sammanhållet regeringsalternativ på vänstersidan. Detta innebär att vi nog kommer att kunna få se ganska snabba skiften i opinionen.

SvD GP SR Sydsvenskan HD

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 18 oktober 2008

Renässans för ägandeinflytandet

Jag är en stark anhängare av äganderätten. Av den anledningen är jag motståndare till att staten går in och försöker styra vem ägarna väljer till styrelser och vilka ersättningar som betalas till personalen. Givetvis finns det undantag, det är helt rimligt att vi har lagar som begränsar rättigheterna för t.ex. dem som begått vissa brott att sitta i styrelser där de ånyo kunde ha ägnat sig åt bedrägeri.

Igår fick Fredrik Reinfeldts uttalande om begränsningar av bonus- och fallskärmsavtal för anställda i finansbranschen stort utrymme. Av vissa tolkades det som att regeln skulle vara allmän och därigenom innebära ett helt nytt synsätt på äganderätten. Men om man lyssnade lite noggrannare så framgick det att begränsningarna bara var aktuella för de bolag som åtnjöt statligt stöd. I sådana fall anser jag att åtgärden inte utgör någon skadlig inskränkning av äganderätten. När staten gör en uppgörelse med ett bolag så har man all rätt att ställa krav. I detta läge ligger det mycket i att kräva begränsningar av bonus- och fallskärmsavtalen om staten går in med skattebetalarnas pengar.

Mycket av finanskrisen har berott på att ägandeinflytandet i bolagen varit för svagt. Flera finansbolag har blivit ”tjänstemannastyrda” och detta har medfört att ledningen tagit stora risker med andras pengar. Vissa vänsterdebattörer har hävdat att finanskrisen är början på slutet för kapitalismen. Jag tror att de har fel. Däremot kan det mycket väl vara så att finanskrisen innebär en renässans för ägandeinflytandet. Jag hoppas att det förhåller sig på det sättet.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Vindskifte inför mötet i Varberg

Synovate redovisar idag en ny opinionsundersökning. Undersökningen är genomförd under perioden 29 september till 16 oktober. Det innebär att undersökningens huvuddel ligger före den så kallade Superveckan med fyra debatter mellan partiledarna. Resultatet är glädjande för oss moderater men samtidigt har oppositionen fortfarande ett tydligt övertag i opinionen och leder med 12,7 procentenheter. Imorgon redovisar Sifo sin oktoberundersökning. Vanligtvis genomför de sina väljarundersökningar under cirka tio dagar vilket skulle innebär att oktobermätning infallit mitt under såväl Mona Sahlin ”alliansbyggande” som Superveckan. I sin septembermätning redovisade Sifo avståndet mellan blocken till 14,9 procentenheter.

På måndag och tisdag är Alliansens partiledare i Varberg. Med veckans goda debattinsatser och positivare opinionsvindar är det ett bra tillfälle att göra avstamp mot valet 2010. Det är dags att ingjuta nytt mod i Alliansen. Jag har sagt det många gånger förr, ju tydligare Mona Sahlins regeringsalternativ blir desto bättre kommer det att gå för oss i Alliansen.
DN Aftonbladet SvD HD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 17 oktober 2008

Superveckan slut, nu kommer domen

Idag gick sista etappen i ”Superveckan”. Det var en radiodebatt mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. Det var två ganska återhållsamma partiledare som möttes. Jag tror att de flesta som följt veckans fyra debatter nu nått en viss mättnad. Det man nu kan fråga sig är om alla dessa debatter haft någon större påverkan på opinionen. Vi kommer troligen att få information om detta ganska snart. Måhända kommer det en ny Siforapport redan på söndag. Det finns ett antal saker som skulle kunna tala för att Alliansen har knappat in på oppositionen. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har skött den finansiella krisen på ett mycket förtroendegivande sätt, detta borde gynna Alliansen i allmänhet och oss moderater i synnerhet. Mona Sahlins dubbla överkörning när det gäller koalitionskamrater. Det missgreppet torde ha kostat på förtroendekontot. Slutligen har debatterna inneburit en framgång för Fredrik Reinfeldt. Om mina bedömningar stämmer så borde avståndet mellan blocket ha krympt rejält från runt 15 procentenheter.
Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

torsdag 16 oktober 2008

Riksgälden, Finansinspektionen och Arbetsförmedlingen i finansutskottet

Förmiddagen har ägnats åt möten med finansutskottet. Det har varit med anledningen av finanskrisen varit redovisningar av generaldirektörerna för Riksgälden, Finansinspektionen och Arbetsförmedlingen. Så här långt tyder allt på att de svenska myndigheterna har hanterat krisen mycket bra dock visar marknadens ryckighet att det fortfarande finns mycket oro och instabilitet kvar. Idag fortsätter Europeiska rådets möte i Bryssel och förhoppningsvis kommer mötets resultat att ha en lugnande effekt på marknaden. Eftermiddagen tänker jag ägna åt den allmänpolitiska debatten. Ämnet försvars- och säkerhetspolitik bedöms börja runt 14.00 och då får vi se om det blir tillfälle för några repliker på oppositionens inlägg.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 15 oktober 2008

Blandad dag i riksdagen


Om en liten stund ska jag iväg på ett seminarium om vindkraft. Det är energikoncernen Eon som vill upplysa oss riksdagsledamöter om vindkraftens förutsättningar. Därefter bär det av till kammaren och 09.00 börjar partiledardebatten. Runt 12.30 börjar den allmänpolitiska debatten och första ämnet är passande nog finansmarknaden. Jag kommer göra ett litet avbrott i debatten för att ta emot en besöksgrupp från Rimbo pastorat. Det är alltid lika roligt att visa runt grupper i riksdagen och svara på lite frågor om vår politik. Den sista programpunkten idag är att jag och Jacob ska spela in ett nytt avsnitt av "Den politiska talradion".
Uppdatering:
Två foton från besöket.

tisdag 14 oktober 2008

Hur dömer Aftonbladet dagens debatt

Ikväll så deltog Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin i en debatt hos K G Bergström i SvT. Det blev en hetare debatt än söndagens partiledardebatt. Om man får tro tittaromröstningarna i Sveriges ledande tidningar så blev det en klar seger för Fredrik Reinfeldt. Vi får se hur Aftonbladet kommer att döma dagens debatt, de för räkning över debatterna likt ett sportreferat. Denna vecka kommer att sätta mycket press på Mona Sahlin. Hittills så har hon haft en enkel seglats där hon genom att vara kvick i debatten har vunnit många väljarpoäng. Men i takt med att den globala finanskrisen kommit närmare Sverige så verkar det som om väljarna efterfrågar mer ledarskap än käcka Mona kan leverera. Imorgon sker den formella partiledardebatten i riksdagen. Den följs av en allmänpolitisk debatt som pågår i tre dagar. Jag räknar med att replikera på inlägg i såväl inom finanspolitik som inom försvars- och säkerhetspolitik.

Idag citerade Norrtelje Tidning denna blogg. Det som fångat deras intresse var mitt uttalande om att söndagens partiledardebatt mycket väl kan ha inneburit en vändpunkt för Alliansen. Jag tror att denna veckas debatter kommer att tydliggöra vilket av de två regeringsalternativen som är att lita på.
Aftonbladet SvD DN

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

måndag 13 oktober 2008

Budgetseminarium i Upplands-Bro

Under den senaste månaden har jag besökt rätt många partiföreningar i Stockholms län. Ikväll var turen kommen till Upplands-Bro. På programmet stod att jag skulle presentera budgetpropositionen. Med tanke på det läget i världsekonomin så blev det både en diskussion runt den finansiella oron och vår budget. Det var en aktiv grupp medlemmar som både ställde frågor och framförde synpunkter så "förderaget" utvecklades till ett intensivt två timmars budgetseminarium. Att träffa medlemmar och diskutera vår politik hör vanligen till mina roligaste arbetsuppgifter och denna kväll var inget undantag.

Jag avslutade mötet med att uppmana medlemmarna att ta med sig vänner och bekanta och besöka mig i riksdagen.

Finanskrisens förtjänst?

Det har gått över femton år sedan den svenska bankkrisen. Trots att så lång tid förflutit så saknas fortfarande lagstiftning över hur staten kan gå in och ta över när en systembärande bank kommit på obestånd. Socialdemokraterna hade tolv år i regeringsställning utan att lyckas ta fram ett lagförslag. Jag tycker även att det gått trögt för Alliansregeringen att få fram lagstiftning. Men med lite hjälp från finanskrisen har arbetet kunnat skyndas på och nu annonserar finansminister Anders Borg att lagförslag ska presenteras om endast några dagar. Det är mycket bra att lagstiftningen till stor del samordnas i Europa. Det får inte vara så att nationella åtgärder genomförs som snedvrider konkurrensen mellan banker. Dagens presskonferens med vår statsminister och finansminister gav intrycket att den Europeiska uppgörelsen i allt väsentligt följt de svenska önskemålen. Vilka länder som bevakat de svenska intressena vid gårdagens Eurogruppsmöte framgick inte men det är väl inte allt för vågat att gissa att Storbritanniens Gordon Brown och Finlands Matti Vanhanen följt den svenska linjen.
SvD DN VA E24
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Opinionsmässig vändpunkt?

Alliansen har haft det mottigt när det gäller väljaropinionen. Men gårdagens partiledardebatt gav en föraning om att en vändning är på väg. För tittarna torde det ha blivit tydligt att det är Alliansen som utgör det enda trovärdiga regeringsalternativet. Man ska ta olika omröstningar på Internet med ett par nypor salt men det är slående att alla undersökningar jag funnit om gårdagens debatt visar tydliga övertag för Alliansen, moderaterna och Fredrik Reinfeldt.
Aftonbladet Expressen SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

söndag 12 oktober 2008

Sanningens minut närmar sig

Det börjar dra ihop sig till sanningens minut för världens regeringar. Den globala finanskrisen verkar snarast att ha tilltagit trots de positiva åtgärder som vidtagits av såväl centralbanker som regeringar. Misstron bankerna emellan är så stor att finansieringsmarknaderna är förlamade. Detta i sin tur medför att helt sunda verksamheter riskerar att drivas omkull på grund av att de inte får låna nödvändigt kapital. Storbritanniens premiärminister Gordon Brown tar nu krafttag för att komma tillrätta med misstron och allt tyder på att Storbritannien inom kort kommer att gå in med kapital i ett antal stora banker och istället erhåller aktier i bankerna. Jag anser att den metoden är den bästa och den påminner om den som användes i Sverige i början av 90-talet då staten gick in som ägare av Nordbanken och Gotabanken. En svårighet med upplägget är hur man ska värdera bankerna staten genomför kapitaltillskott. Om priset sätts för lågt så missgynnas aktieägarna och om priset sätts för högt så missgynnas skattebetalarna. Det är dessutom i detta läge synnerligen svårt att göra en värdering av bankerna.

Allt tyder på att vi på att vi imorgon kommer att få uppleva en historisk börsdag. Vi får hoppas att operationen lyckas och att patienten överlever. Imorgon tillkännages också vem som fått ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Om priset går till någon som studerat finansmarknaderna så blir det intressant att se om dennes forskningsresultat överlever morgondagen.
DN SvD DagensPS
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Fia med knuff.se

Jag har en funktion inkopplad på bloggen, knuff.se, som gör att andra bloggare som länkar sina inlägg till mina listas i en lista i högermarginalen. De senaste dagarna har det varit flera länkar från vänsterbloggaren Claes Krantz. På hans blogg får man en ganska god bild av de pågående inbördesstriderna inom socialdemokraterna. Det är alltså tack vare funktionen knuff.se som jag blivit mer upplyst om det fiaspel som nu pågår inom ”rörelsen”.

SvD skriver också om vänstersidans ”alliansbyggande”. Göran Eriksson väljer istället att beskriva det med golftermer. Oavsett vilken beskrivningsmodell man väljer så är resultatet detsamma. Det är nu Mona Sahlins förmåga som ledare för en koalition testas. Hittills har resultaten varit tydliga vilket troligen också kommer att kunna avläsas i kommande opinionsundersökningar.

Idag inleds en vecka full av debatter mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. I normala fall är detta Mona Sahlins paradgren. Hon är duktig på att ge snabba, fyndiga och ytliga svar. Men denna gång kommer nog lyssnarna vilja ha något mer, är det måhända slut på Mona Sahlins mer än årslånga smekmånad.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Lågt förtroende för socialdemokraternas förmåga

Förra veckan hade jag ett långt telefonsamtal med en medborgare som troligen befann sig rätt nära finansmarknaden. Han var synnerligen kritisk mot riksbanken och han använde flitigt begreppet att ”folket” saknar förtroende för riksbanken. När jag pressade honom vad han menade med ”folket” så hänvisade han till ett stort antal bekanta på finansmarknaden. Vi hade som sagt ett långt samtal och jag redovisade rätt grundligt min inställning samt mitt stora förtroende för Stefan Ingves som ”bankkrisstädare”. Idag redovisar DN en opinionsundersökning som visar att riksbanken även åtnjuter stort förtroende hos ”folket”. Jag anser att det är välgrundat. Undersökningen visar också att regeringen i allmänhet och moderaterna i synnerhet är mer betrodda att hantera finanskrisen än socialdemokraterna och deras allierade/samarbetspartier/interna fiender (välj det alternativ som är giltigt för tillfället).
Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson skriver för övrigt på dagens DN Debatt om sin enighet. Jag undrar om den artikeln redan var insänd innan Mona Sahlins senaste omsvängning.

Ikväll är det partiledardebatt i SvT. Det blir då tillfälle för allmänheten att lite närmare syna regeringsalternativen i sömmarna. Hur tänker Mona Sahlin försvara att socialdemokraterna vill återinföra förmögenhetsskatten som medför att kapital försvinner ifrån Sverige. Har man med det förslaget i sin budgetmotion bara för att vinna röster eller är det så att man medvetet vill skada Sverige under den pågående finanskrisen? För inte är det väl så att den skolade nationalekonomen Thomas Östros ärligt tror att förslaget är bra för Sveriges ekonomi?

DN DN Aftonbladet Sydsvenskan


__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 11 oktober 2008

Försvarspolitisk studieresa


Det har nu gått drygt två år sedan jag fick tjänstledigt från Försvarsmakten för att tjänstgöra som ledamot av Sveriges Riksdag. Jag har medvetet valt att i riksdagen arbeta med andra frågor än försvarspolitik. Men efter två år i självpåtagen karantän är det nog tid att börja ”hjälpa till” även på den försvarspolitiska arenan. I veckan besökte jag tillsammans med Jacob Birkeland och Klas Hjort Livregementets husarer i Karlsborg och Luftvärnsregementet i Halmstad. Vi blev väldigt väl mottagna på båda ställena. Förutom den sedvanliga informationen om regementena fick vi också tillfälle att lite mer informellt samtala om såväl stämningen inom Försvarsmakten som försvarspolitik. Jag får förhoppningsvis användning för vissa argument i nästa vecka då det blir försvars- och säkerhetspolitisk debatt i riksdagen.

I Karlsborg besökte vi också Fallskärmsjägarskolan (FJS). Majoren Forsberg hade letat upp hoppboken från 1982 och kopierat upp sidorna från min Karlbergskurs.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Nu synas Mona Sahlins ledaregenskaper

På söndag anordnar SvT Agenda en partiledardebatt. På onsdag hålls den mer formella motsvarigheten i riksdagen. Det blir gissningsvis två intressanta debatter. Tidigare i veckan såg det ut som om Mona Sahlin hade format sin ”allians” inför valet 2010. Men ganska snart blev vi varse att Mona Sahlin hade gjort utfästelser som hon inte hade mandat från sin ”rörelse” att göra. Det blir allt mer tydligt att Mona Sahlin i första hand är en ”snackare” som är rolig att lyssna på i debatten men som saknar de rätta egenskaperna för att bli en bra statsminister. Förhoppningsvis kommer det att bli fler som upptäcker det när kraven på oppositionen att redovisa en sammanhållen politik ökar.
SvT Agenda SvD Aftonbladet DN DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 8 oktober 2008

Stora och små banker – Huvudmannamöte i Roslagens Sparbank

Ikväll har jag varit på huvudmannamöte i Roslagens Sparbank. Lite förenklat kan man säga att huvudmännen motsvarar ägarna i en vanlig bank. Som huvudman har jag att bevaka medborgarnas intressen. Efter att de senaste veckorna studerat finanskrisen på nationell nivå är det intressant att få ta del av ett lokalt perspektiv. Givetvis skiljer sig förutsättningarna åt i grunden. De svenska bankerna har idag en utlåning på cirka 10 000 miljarder kronor och en inlåning på cirka 6 000 miljarder. För Roslagens Sparbank är motsvarande siffror cirka 4 miljarder det vill säga in- och utlåning är i stort sett lika stora. Detta innebär att banken inte drabbats lika hårt av att finansmarknaden varit i stort sett förlamad. Däremot så har det givetvis även i Roslagens Sparbank dykt upp ovanliga fenomen. Ett antal kunder har tagit ut sina sparpengar och lagt in dem i sitt säkerhetsfack i banken! Förhoppningsvis har de senaste dagarnas information om insättargarantin medfört att pengarna förs tillbaka in på kontona. Imorgon kommer Norrtelje Tidning att ha ett reportage om vår lokala sparbank, det blir förhoppningsvis en informativ och folkbildande artikel.
SvD VA
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på

Podradio om den finasiella krisen

I veckans avsnitt talar vi om den globala finansiella oron och behovet av ett gemensamt regelverk. Jag kommenterar också varför regeringen har avvisat socialdemokraternas krav om större grad av samregerande. Dessutom kommenterar vi socialdemokraternas budgetmotion och framförallt varför de har fel när de vill återinföra förmögenhetsskatten.

Programmet spelades in i tisdags kväll så ni kan studera vilket är vanskligt i dessa snabbt svängande dagar. Det var dock roligt att läsa att Fölster och Frycklund är inne på samma linje när det gäller Freddie Mac och Fanny Mae.

Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Vilken skuld har politiken?

Dagen är full av dystra besked. Ett av de dystrare kommer från Volvo i Göteborg. Det är Volvo personvagnar som varslar ytterligare 3000 om uppsägning. Många faktorer har verkat emot Volvo PV på sistone. På sin viktigaste marknad, USA, har man tappat halva försäljningen. En fråga som vi politiker borde ställa oss är om våra åtgärder bidragit negativt till situationen. Är det så att tjänstebilsreglerna som ibland skräddarsytts för Volvo och SAAB kan ha verkat fördröjande på övergången till mindre bränsleslukande modeller? Har den politiska styrningen mot etanol, bl.a. genom pumplagen, bidragit till att Volvo och SAAB förletts att alltför ensidigt satsa på detta bränsle. Nu höjs röster för att regeringen ska göra riktade insatser för fordonsindustrin. Jag anser att det nu gäller att vara mycket omdömesfull. Vi får inte återuppliva Nils G Åslings industriakut från 70-talet. De åtgärder som då vidtogs bidrog snarare till att fördröja och försvåra en nödvändig strukturomvandling.
SvD Aftonbladet SvT
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Detta krävs för att John McCain ska vinna

Amerikanska presidentvalsdebatter blir ibland rätt egendomliga när de handlar om andra frågor än utrikespolitik. Skälet till detta är det amerikanska styrelseskicket där presidenten är den verkställande makten men där kongressens båda kamrar har ett mycket stort inflytande och de facto initiativet då det gäller budgetpolitiken. Av den anledningen blir det som sagt en rätt konstig debatt. Presidentkandidaterna slänger ur sig det ena konkreta förslaget efter det andra och det är väldigt svårt att veta om dessa förslag har någon förankring i kandidaternas partigrupper i kongressen.

Den amerikanska valrörelsen är nu inne på sin sista månad. Just nu överskuggar den stora finanskrisen alla andra frågor. Opinionsundersökningarna visar att Barack Obama har en stor ledning och om trenden håller i sig så lutar det åt att han vinner valet relativt stort. Inför gårdagens debatt talades det om att John McCain behövde någonting som ändrade valrörelsen. Men debatten blev snarast en uppräkning av sedan tidigare kända åsikter. Med en månad kvar till valet ser läget mörkt ut för John McCain. Han motståndare leder stort i opinionsundersökningarna och har dessutom avsevärt större ekonomiska resurser att satsa på annonsering. Det finns dock ett par saker som kan ändra förutsättningar inför valet. En sak är väljarnas vana att splittra rösterna. Allt talar för att demokraterna ska få stor majoritet såväl i senaten som i representanthuset. Detta kan leda till att man delar på rösterna och röstar på den republikanske presidentkandidaten. En annan faktor som det talas om är att opinionssiffrorna överskattar Obamas valresultat. Forskning visar att fler säger sig tänka rösta på en svart kandidat när man telefonintervjuas en som verkligen gör det på valdagen. Slutligen så kan det ju hända att Usama Bin Ladin lämnar sitt stöd till Barack Obama via direktsänd TV från bergen i Pakistan.
SvD Aftonbladet DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

tisdag 7 oktober 2008

Vid finansiell storm sökes säker hamn

Opinionsläget över partisympatierna har varit minst sagt dystert under en längre tid. Idag redovisar dock Demoskop en undersökning som visar en ökning för moderaterna med hela 4,3 procentenheter till 28,4 %. Är detta möjligen ett tecken på att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg åtnjuter större förtroende än Mona Sahlin och Thomas Östros när det gäller att lotsa Sverige genom den finansiella krisen. Ibland är det yttre händelser som förändrar de politiska förutsättningarna. Hittills har socialdemokraternas populistiska ekonomiska politik, ”Mer till allt”, belönats av väljaropinionen. När läget nu blivit kärvare så verkar väljarna vända tillbaka till det pålitligare laget.

SvD E24 Sydsvenskan HD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

Östros populism skadar Sverige

Socialdemokraternas finanspolitiske talesman Thomas Östros har en fil lic i nationalekonomi. Detta är givetvis en styrka om man ska arbeta med finanspolitik. Men om man väljer att bortse från sin kunskap och istället hänger sig åt ren och skär populism torde utbildningen på sikt bli en belastning. Hur länge ska Thomas Östros kunna se sig själv i spegeln när han uppenbarligen tvingas presentera förslag mot vad som torde vara bättre vetande. Det senaste i raden är socialdemokraternas förslag att återinföra en särskild skatt på förmögenhet.

Av EU:s alla länder har idag endast två stycken förmögenhetsskatt. Det råder idag stor rörlighet på kapital och det innebär att om Sverige återinför en förmögenhetsskatt så minskar våra förutsättningar att få behålla svenskt och attrahera utländskt kapital. Svensk ekonomi kommer följaktligen att förlora på en återinförd förmögenhetsskatt.

Politikerna Thomas Östros resonerar troligen på ett annat sätt än nationalekonomen Thomas Östros. Politikern är medveten om att det är relativt lätt att vinna popularitetspoäng på införandet av en skatt som endast verkar drabba ett fåtal. Nationalekonomen Thomas Östros inser säkert att införandet av förmögenhetsskatten skadar svensk ekonomi.

Genom att socialdemokraterna nu klargör att man vill återinföra förmögenhetsskatten skapar man en osäkerhet som skadar Sverige. Uppgiften om att en eventuell kommande regering kommer att återinföra skatten gör att många investerar tvekar på att ta föra sina pengar till Sverige. Detta gynnar givetvis politikern Thomas Östros. Jag vet inte om Thomas Östros var en duktig student när han läste nationalekonomi. Hans agerande som politiker förtjänar dock högsta betyg i ämnet populism, det är inte hedrande.

DN DI Dagens PS SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

måndag 6 oktober 2008

Vad skulle Göran Persson ha gjort med Östros

Det verkar som om Thomas Östros försöker vinna politiska poäng på Sveriges bekostnad. Under en längre tid har han försökt underblåsa den finsiella krisen genom diverse i bästa fall ogenomtänkta uttalanden. Östros strävar efter att bli finansminister i en eventuell vänsterregering. Det passar därför att ge Östros lite råd på vägen, här kommer ett citat från en tidigare socialdemokratisk finansminister "Jag kommer, liksom den regering jag tillhör, att i alla sammanhang med kraft brännmärka dem som utomlands talar illa om Sverige."

Jag undrar vad Göran Persson säger idag om Thomas Östros skadliga kommentarer.
SvD VA

Gemensamma spelregler behövs

När Irländarna i helgen tog bort taket i sin insättargaranti skapades en obalans på den europeiska bankmarknaden. Effekten riskerade att bli att den Irländska staten, i förlängningen med Eurostaternas pengar, gav sina banker en konkurrensfördel. Detta var olyckligt och igår följde Tyskland efter med en liknande åtgärd. För att inte skada de svenska bankerna agerade den svenska regeringen idag och höjde den svenska bankgarantin från 250 000 till 500 000. I princip är jag negativ till åtgärden men med hänsyn till det uppkomna läget var det nödvändigt. Nu är det viktigt att EU tar tag i frågan om ett gemensamt regelverk. Det får inte vara så att regeringar kan gå in och snedvrida konkurrensen och därigenom bidra till ytterligare kriser.

SvD Aftonbladet Affärsvärlden DagensPS
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

Speak softly but carry a big stick!

Det verkar nu alltmer som om riksbankschefen Stefan Ingves lever efter Theodore Roosvelts berömda citat. Under några veckor har nu Riksbanken tillsammans med Riksgälden tillfört den svenska marknaden cirka 500 miljarder i ökad likviditet. Allt detta har gjorts utan särskild stor uppståndelse och i god ordning. Åtgärderna vidtas för att hålla igång det finansiella systemet som nu allvarligt påverkas av den finansiella krisen i USA. Riksbanken och Riksgälden lånar ut pengar mot säkerheter i svenska bostadsobligationer vilka bedöms ha en mycket hög säkerhet. Det är alltså inte tal om att de två myndigheterna går in och räddar banker som har stora kreditförluster. Det vi för närvarande ser i USA och Europa liknar mer situationen som rådde i Sverige under början av 90-talet. Banker som hamnat på obestånd tas över helt eller delvis av staternas regeringar. Detta sker i huvudsak igenom att staten går in som ägare och ger bolagen ett ägartillskott. I USA har Kongressen nyligen röstat igenom ett stort paket där staten går in och köper, för upp till 700 miljarder dollar, dåliga krediter av bankerna.
Just nu pågår en pressträff med finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Mats Odell. Jag får antagligen anledning att återkomma i ämnet senare idag.
E24 Aftonbladet Affärsvärlden
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

söndag 5 oktober 2008

Mikael Holmström folkbildar om svensk försvars- och säkerhetspolitik

SvD:s Mikael Holmström har de senaste dagarna haft ett par riktigt bra artiklar om den svenska insatsen i Afghanistan. Uppgiften om det svenska deltagandet som rådgivare i den Afghanska armén har väckt viss uppståndelse bland svenska politiker. Det är intressant att konstatera att förloppet nästan varit identiskt med det Försvarsmaktens informationsdirektör Staffan Dopping beskrev när han var gäst i ”Den politiska talradion – dinledamot.se”. Istället för att kontrollera fakta, i detta fall om riksdagens försvarsutskott varit orienterat, så har riksdagsledamöter hängt på i klagokören. Enligt min bedömning täcks rådgivaruppgiften av det mandat som givits för insatsen i Afghanistan.

Mikael Holmströms artiklar lyfter också fram ett annat viktigt faktum. Förutsättningarna för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken har ändrats i grunden. Insatsen i Afghanistan som påbörjades under den socialdemokratiska regeringen innebär att våra förband verkar under Natobefäl och på ena sidan i en konflikt. Det innebär att vi är med och solidariskt bär bördorna av ett medlemskap. Däremot avsäger sig Sverige fördelarna med ett medlemskap. Detta är inte bara ologiskt utan rent ut sagt korkat, även detta kommenteras i senaste avsnittet av ”Den politiska talradion”.

Länkar till Mikael Holmströms artiklar
SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

Riksdagen motionerar

Just nu pågår den allmänna motionstiden i riksdagen. Detta innebär att alla riksdagsledamöter får skriva motioner, det vill säga förslag, om vad de vill. Mycket tyder på att tidigare rekord kommer att slås och att runt 5000 motioner kommer att lämnas in för handläggning. Detta kan för den oinvigde verka imponerande och det är nog också med den baktanken som många motioner skrivs. Tyvärr utgör det flitiga motionerandet snarare ett missbruk av regeringsformen. Det råder beredningstvång på alla motioner och detta innebär att riksdagens tjänstemän får ägna åtskilliga år av arbetstid bara för att plocka fram relevanta fakta om alla motioner.

Motionsverktyget finns till framförallt för att oppositionen i riksdagen ska kunna lägga fram sina alternativa förslag till regeringens politik. Riksdagen kan sedan debattera de två förslagen och deras för och nackdelar kan belysas. För enskilda ledamöter i majoriteten påverkar man regeringens politik genom de möten man har med den politiska ledningen vid departementen. Man kan också påverka politiken genom att ta upp frågan i den egna riksdagsgruppen.

Men trots detta är det som sagt mycket populärt att skriva enskilda motioner. Vilket öde möter då alla dessa motioner? Med något enstaka undantag blir motionerna, efter många timmars administrativt arbete, avslagna. Oftast konstateras det att ämnet redan är föremål för utredning eller att regeringen redan har tagit hand om frågan och arbetar på lösning. I många fall har riksdagsledamoten lämnat samma motion flera gånger tidigare och då hänvisas ofta till tidigare svar.

Samtidigt med den allmänna motionstiden pågår en annan aktivitet i riksdagen. I syfte att förbättra riksdagsledamöternas hälsa anordnar riksdagens idrottsförening en stegtävling. Ledamöterna har försetts med stegmätare och det görs dagliga mätningar för att registrera hur mycket vi har rört på oss. Personligen tror jag att denna motionsinsats tjänar folket bättre än okynnesskrivandet av motioner. En god kondition förbättrar möjligheterna att fatta kloka beslut.

lördag 4 oktober 2008

Den politiska talradion

Jag och Jacob Birkeland har snart producerat "Din ledamot.se - Den politiska talradion" i ett år. Varje vecka har vi spelat in ett 30-minuters program där vi diskuterat aktuella politiska frågor. I det senaste avsnittet samtalade vi med Försvarsmaktens informationschef Staffan Dopping om dagens och gårdagens journalistik.

I den årliga omröstningen om Sveriges bästa podradioprogrammet så placerade sig dinledamot.se på andra plats i klasserna Bästa nyheter ekonomi och samhälle och Bästa originalkanal. I klassen Bästa svenska kanal blev dinledamot.se fyra.

Nu erbjuder vi möjligheten för dig som har en hemsida eller blogg att få en spelare med vars hjälp dina besökare kan spela upp det senaste avsnittet av "Den politiska talradion". Denna blogg har en sådan spelare uppe i högra hörnet.

Om du vill ha htmlkoden så skicka mig ett mail så sänder jag koden och instruktion.

Ledare för Pingströrelsen och RFSU har nått samma slutsats

Det rör sig i äktenskapsfrågan. Nu verkar det som om RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér och Pingströrelsens ledare Sten-Gunnar Hedin kommit fram till i stort sett samma slutsats. De föreslår båda, med lite olika ord, att staten ska ta över den civilrättsliga myndighetsutövningen. Samtidigt ska kyrkorna och samfunden få tillbaka rätten över sina begrepp och ceremonier. Jag har länge pläderat för denna lösning på frågan om så kallade könsneutrala äktenskap. Jag brukar säga att då äktenskapet inte är instiftat av riksdagen så känner jag inte att jag som riksdagsledamot har mandat att omdefiniera det. Många riksdagsledamöter är av en annan, något mindre ödmjuk uppfattning.

Den nu föreslagna lösningen medför att vi skulle få en samlevnadslag som reglerar det världsliga och som är helt likställer hetero- och homosexuella par. Däremot skulle begreppet äktenskap utelämnas. Det har redan höjts röster mot en sådan här lösning. Jag tycker att den kritiken snarast ger en bild av kritikerns bristande tolerans emot andra människors uppfattningar och tro.
SvD Dagen Tidigare blogginlägg
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

torsdag 2 oktober 2008

Besök i FRA:s hemkommun

Idag var tiden kommen att träffa moderatföreningen i Ekerö kommun. Ämnet för kvällen var FRA och vi diskuterade såväl principerna för lagen som de politiska turerna. Det var en engagerad "seminariegrupp" som underhöll mig med lagom knepiga frågor, synpunkter och analyser. Samtalet avslutades med att jag orienterade om läget på den finansiella marknaden samt vilka åtgärder som staten vidtagit.

Det känns väldigt meningsfullt att besöka medlemsmöten och ta en fri diskussion runt vår politik. I alltför hög grad har informationen av medlemarna skett med en alltför enriktad kommunikationsmetod. Nästa vecka besöker jag partiföreningen i Haninge, de har en tuff uppgift om de ska matcha Ekeröföreningens engagemang.

Finansutskottet hos riksbanken

Igår besökte finansutskottet riksbanken för ett seminarium om finansiell stabilitet. Mötet var faktiskt inplanerat sedan lång tid tillbaka. Seminariet stärkte mig i min uppfattning att Sverige har de mest lämpade spelarna på banan på såväl riksbanken som riksgälden. Riksbankschefen Stefan Ingves har genom sin långa erfarenhet av finanskrishantering såväl i Sverige som internationellt bättre förutsättningar än någon annan att leda riksbanken i dessa turbulenta tider. Att svensk tabloidpress försöker öka sina upplagor genom sensationsskriverier gör givetvis inte uppgiften lättare.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Bensin på orosbrasan!

Aftonbladet häller nu bensin på orosbrasan. Med dagens artikel på hemsidan om osäkra respektive säkra konton rör man till begreppen i grunden. Allt tyder på att den versionen man haft utlagd 08:20 förväxlat säkra och osäkra konton. Rätt information finner man på riksgäldens hemsida. När jag ringde Aftonbladet för påpeka det hela fick jag endast meddelandet att de inte hade någon reporter på plats.

Uppdatering 08:45
Nu är texten på sidan korrigerad.

onsdag 1 oktober 2008

Staffan Dopping i radio från riksdagen


I veckans avsnitt samtalar vi med Försvarsmaktens informationsdirektör Staffan Dopping. I programmet ger Staffan sin syn på hur journalistiken har förändrats sedan han själv gick journalisthögskolan på 70-talet. Han kommenterar också sin kritik mot oss politiker för vår bristande vilja eller oförmåga att orientera befolkningen om den stora försvarsreformen som genomförts sedan slutet på 90-talet. Han har tidigare framfört denna kritik i en artikel på Newsmill. I mitt slutord kommenterar jag Staffan Doppings kritik samt dra hans slutsats ett steg längre.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om: