måndag 6 oktober 2008

Gemensamma spelregler behövs

När Irländarna i helgen tog bort taket i sin insättargaranti skapades en obalans på den europeiska bankmarknaden. Effekten riskerade att bli att den Irländska staten, i förlängningen med Eurostaternas pengar, gav sina banker en konkurrensfördel. Detta var olyckligt och igår följde Tyskland efter med en liknande åtgärd. För att inte skada de svenska bankerna agerade den svenska regeringen idag och höjde den svenska bankgarantin från 250 000 till 500 000. I princip är jag negativ till åtgärden men med hänsyn till det uppkomna läget var det nödvändigt. Nu är det viktigt att EU tar tag i frågan om ett gemensamt regelverk. Det får inte vara så att regeringar kan gå in och snedvrida konkurrensen och därigenom bidra till ytterligare kriser.

SvD Aftonbladet Affärsvärlden DagensPS
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: