torsdag 16 oktober 2008

Riksgälden, Finansinspektionen och Arbetsförmedlingen i finansutskottet

Förmiddagen har ägnats åt möten med finansutskottet. Det har varit med anledningen av finanskrisen varit redovisningar av generaldirektörerna för Riksgälden, Finansinspektionen och Arbetsförmedlingen. Så här långt tyder allt på att de svenska myndigheterna har hanterat krisen mycket bra dock visar marknadens ryckighet att det fortfarande finns mycket oro och instabilitet kvar. Idag fortsätter Europeiska rådets möte i Bryssel och förhoppningsvis kommer mötets resultat att ha en lugnande effekt på marknaden. Eftermiddagen tänker jag ägna åt den allmänpolitiska debatten. Ämnet försvars- och säkerhetspolitik bedöms börja runt 14.00 och då får vi se om det blir tillfälle för några repliker på oppositionens inlägg.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: