onsdag 29 oktober 2008

Finanspolitisk vecka

Det har varit ett par mycket intensiva dagar inom finanspolitiken. Nu är stabilitetspaketet sjösatt och redan imorgon träder det i verkställighet. Men allt tyder på att det kommer att fortsätta att vara en tuff seglats. Idag meddelade Konjunkturinstitutet (KI) att de skriver ned sina tillväxtprognoser. Imorgon kommer KI:s generaldirektör Hallstavikssonen Mats Dillén till finansutskottet för en intern utfrågning. Den amerikanska centralbanken, Fed, meddelade tidigare ikväll att man sänker sin viktigaste styrränta med en halv procentenhet till rekordlåga 1,00 %. Det innebär att de nu i stort sett har nyttat hela sitt spelutrymme.

Alltfler tecken tyder nu på att världsekonomin är på väg in i en djup lågkonjunktur. Vi kan vara glada över att vi under de gångna årens högkonjunktur inte lurades att släppa ut livremmen utan istället genomförde ett antal jobbstimulerande reformer. När nu lågkonjunkturen nalkas är det viktigt att inte stressas att vidta åtgärder som försämrar ekonomins funktionssätt utan att fortsätta på den inslagna linjen mot långsiktigt ökad sysselsättning.

SvD DN VA Dagens PS
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: