onsdag 29 oktober 2008

Ett viktigt steg mot ett rationellare försvar

I dag lämnar pliktutredningen ett delbetänkande till försvarsministern. Jag avser att kommentera det i kvällens avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se”. Soldatförsörjningen är en av grundstenarna för Försvarsmakten och innan man lagt den på plats är det mindre meningsfullt att påbörja detaljutformningen av organisationen. Dagen är som sagts pliktutredningens så jag nöjer mig, innan beredningen redovisat, med att återpublicera ett blogginlägg från februari.

DEN 9 FEBRUARI 2008
Förslag till nytt soldatförsörjningssystem
Jag utlovade i mitt tidigare inlägg ett förslag till nytt soldatförsörjningssystem. När jag arbetade med Försvarsmaktens perspektivplanering 00-02 försökte vi tyvärr utan framgång att få gehör för detta system.

Här kommer förslaget i korthet.
1. Gör värnplikten allmän omfattande både män och kvinnor.
2. Genomför värnplikten i form av ett par dagars försvarsupplysning och en förberedande mönstring. Detta moment kan med fördel genomföras på landets gymnasieskolor av försvarets personal.
3. Låt de som valts ut gå vidare till en mer omfattande mönstring.
4. Ta efter mönstring med frivilligheten som grund ut efterfrågat antal till utbildning.
5. Genomför en centraliserad tremånaders grundläggande soldatutbildning (GSU).
6. Efter godkänd GSU får soldaterna söka till olika förband där fortsatt befattnings- och förbandsutbildning genomförs. Här skrivs också kontrakt. Den som inte vill gå vidare till förbandsutbildningen kan placeras i ett nytt Hemvärn.
7. Det utbildade förbandet hålls samman och genomför insatser som förband.

För att skapa en lämplig personalomsättning så skrivs kontrakt där olika typer av förmåner utfaller om man fullföljer hela perioden (3-5 år). Exempel på förmåner kan vara premier eller olika typer av förstärkta studiestöd. Genom utformningen av belöningssystemet kan man delvis styra vem som söker till utbildning.


SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag trodde tidigare att s var goda . Men har nu ändrat mig. Det är fler än prästerna som ska förlora sin pension (tjänstefel). Läkare till socialsekreterare till psykiatriker (förstås= bluff som Pravda artikel påstod ang psykoanalysen).
Straff så Irans straffmetoder (hugg av det som förleder som det står i bibeln - och tidigare var straffgrund i väst)

Dom ska hungra å gå med tiggarstav på gatorna
Även en sosse (som uppbär ett sådant förtryck - och aparthheidsystem) borde förlora sitt jobb. Skickligare å få med arbetsgivare (sparka åt helvete mao)

Sd med 10% är vad jag hoppas på inför valet
Man måste bemöta packet för vad det är (ett mördar - och lögnpack). I affärer med rätt metod att visa på psykologisk moral.
S kvinnorna förstår vilka horor dom är.
Och s männen skräms till tystnad (inte minst dom som bär upp med s k titlar , som läkarkåren, s besmittad)
Väck med pensioner (HD dom outsourcing= s läk överutskriver mediciner tex antibiotika som är sammankopplad med ökad infektionsrisk). Ändå håller packet på.

Inte ett öre från framtida generationer och ofödda.
Upplagd av Dagestan

Anonym sa...

Dagestan:
Det var det mest osammanhängande blogginlägg jag läst! Förstår du själv vad du menar?

Tror faktiskt inte att SD vill ha din röst, dina åsikter hör nog hemma någon annanstans.