onsdag 8 oktober 2008

Stora och små banker – Huvudmannamöte i Roslagens Sparbank

Ikväll har jag varit på huvudmannamöte i Roslagens Sparbank. Lite förenklat kan man säga att huvudmännen motsvarar ägarna i en vanlig bank. Som huvudman har jag att bevaka medborgarnas intressen. Efter att de senaste veckorna studerat finanskrisen på nationell nivå är det intressant att få ta del av ett lokalt perspektiv. Givetvis skiljer sig förutsättningarna åt i grunden. De svenska bankerna har idag en utlåning på cirka 10 000 miljarder kronor och en inlåning på cirka 6 000 miljarder. För Roslagens Sparbank är motsvarande siffror cirka 4 miljarder det vill säga in- och utlåning är i stort sett lika stora. Detta innebär att banken inte drabbats lika hårt av att finansmarknaden varit i stort sett förlamad. Däremot så har det givetvis även i Roslagens Sparbank dykt upp ovanliga fenomen. Ett antal kunder har tagit ut sina sparpengar och lagt in dem i sitt säkerhetsfack i banken! Förhoppningsvis har de senaste dagarnas information om insättargarantin medfört att pengarna förs tillbaka in på kontona. Imorgon kommer Norrtelje Tidning att ha ett reportage om vår lokala sparbank, det blir förhoppningsvis en informativ och folkbildande artikel.
SvD VA
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på

Inga kommentarer: