lördag 4 oktober 2008

Ledare för Pingströrelsen och RFSU har nått samma slutsats

Det rör sig i äktenskapsfrågan. Nu verkar det som om RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér och Pingströrelsens ledare Sten-Gunnar Hedin kommit fram till i stort sett samma slutsats. De föreslår båda, med lite olika ord, att staten ska ta över den civilrättsliga myndighetsutövningen. Samtidigt ska kyrkorna och samfunden få tillbaka rätten över sina begrepp och ceremonier. Jag har länge pläderat för denna lösning på frågan om så kallade könsneutrala äktenskap. Jag brukar säga att då äktenskapet inte är instiftat av riksdagen så känner jag inte att jag som riksdagsledamot har mandat att omdefiniera det. Många riksdagsledamöter är av en annan, något mindre ödmjuk uppfattning.

Den nu föreslagna lösningen medför att vi skulle få en samlevnadslag som reglerar det världsliga och som är helt likställer hetero- och homosexuella par. Däremot skulle begreppet äktenskap utelämnas. Det har redan höjts röster mot en sådan här lösning. Jag tycker att den kritiken snarast ger en bild av kritikerns bristande tolerans emot andra människors uppfattningar och tro.
SvD Dagen Tidigare blogginlägg
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Mark Klamberg sa...

Göran,
Jag har en fråga till dig.

Innebär din linje att exempelvis Svenska kyrkan efter nödvändig omröstning i sina interna organ har rätt att bestämma att homosexuellas äktenskap kan välsignas på samma villkor som heterosexuella?

Göran Pettersson sa...

Mark,
Ja det är så jag anser att religionsfriheten ska fungera. Sen kan man ju givetvis ha synpunkter på att just Svenska kyrkan är en sorts hybrid mellan statlig institution och trosamfund. Genom att Svenska kyrkan till stor del fortfarande styrs av partipolitiker som i första hand inte är valda utgående från sin religiösa tro. Men det borde snarare vara Svenska kyrkans problem än statens.