måndag 13 oktober 2008

Finanskrisens förtjänst?

Det har gått över femton år sedan den svenska bankkrisen. Trots att så lång tid förflutit så saknas fortfarande lagstiftning över hur staten kan gå in och ta över när en systembärande bank kommit på obestånd. Socialdemokraterna hade tolv år i regeringsställning utan att lyckas ta fram ett lagförslag. Jag tycker även att det gått trögt för Alliansregeringen att få fram lagstiftning. Men med lite hjälp från finanskrisen har arbetet kunnat skyndas på och nu annonserar finansminister Anders Borg att lagförslag ska presenteras om endast några dagar. Det är mycket bra att lagstiftningen till stor del samordnas i Europa. Det får inte vara så att nationella åtgärder genomförs som snedvrider konkurrensen mellan banker. Dagens presskonferens med vår statsminister och finansminister gav intrycket att den Europeiska uppgörelsen i allt väsentligt följt de svenska önskemålen. Vilka länder som bevakat de svenska intressena vid gårdagens Eurogruppsmöte framgick inte men det är väl inte allt för vågat att gissa att Storbritanniens Gordon Brown och Finlands Matti Vanhanen följt den svenska linjen.
SvD DN VA E24
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Förr så var regeringen den förvaltande statsmakten och riksdagen den lagstiftande. Det är ett ganska nytt påfund att regering skall vara både och. All makt utgår från dom politiskt tillsatta tjänstemännen.