söndag 5 oktober 2008

Riksdagen motionerar

Just nu pågår den allmänna motionstiden i riksdagen. Detta innebär att alla riksdagsledamöter får skriva motioner, det vill säga förslag, om vad de vill. Mycket tyder på att tidigare rekord kommer att slås och att runt 5000 motioner kommer att lämnas in för handläggning. Detta kan för den oinvigde verka imponerande och det är nog också med den baktanken som många motioner skrivs. Tyvärr utgör det flitiga motionerandet snarare ett missbruk av regeringsformen. Det råder beredningstvång på alla motioner och detta innebär att riksdagens tjänstemän får ägna åtskilliga år av arbetstid bara för att plocka fram relevanta fakta om alla motioner.

Motionsverktyget finns till framförallt för att oppositionen i riksdagen ska kunna lägga fram sina alternativa förslag till regeringens politik. Riksdagen kan sedan debattera de två förslagen och deras för och nackdelar kan belysas. För enskilda ledamöter i majoriteten påverkar man regeringens politik genom de möten man har med den politiska ledningen vid departementen. Man kan också påverka politiken genom att ta upp frågan i den egna riksdagsgruppen.

Men trots detta är det som sagt mycket populärt att skriva enskilda motioner. Vilket öde möter då alla dessa motioner? Med något enstaka undantag blir motionerna, efter många timmars administrativt arbete, avslagna. Oftast konstateras det att ämnet redan är föremål för utredning eller att regeringen redan har tagit hand om frågan och arbetar på lösning. I många fall har riksdagsledamoten lämnat samma motion flera gånger tidigare och då hänvisas ofta till tidigare svar.

Samtidigt med den allmänna motionstiden pågår en annan aktivitet i riksdagen. I syfte att förbättra riksdagsledamöternas hälsa anordnar riksdagens idrottsförening en stegtävling. Ledamöterna har försetts med stegmätare och det görs dagliga mätningar för att registrera hur mycket vi har rört på oss. Personligen tror jag att denna motionsinsats tjänar folket bättre än okynnesskrivandet av motioner. En god kondition förbättrar möjligheterna att fatta kloka beslut.

Inga kommentarer: