söndag 12 oktober 2008

Sanningens minut närmar sig

Det börjar dra ihop sig till sanningens minut för världens regeringar. Den globala finanskrisen verkar snarast att ha tilltagit trots de positiva åtgärder som vidtagits av såväl centralbanker som regeringar. Misstron bankerna emellan är så stor att finansieringsmarknaderna är förlamade. Detta i sin tur medför att helt sunda verksamheter riskerar att drivas omkull på grund av att de inte får låna nödvändigt kapital. Storbritanniens premiärminister Gordon Brown tar nu krafttag för att komma tillrätta med misstron och allt tyder på att Storbritannien inom kort kommer att gå in med kapital i ett antal stora banker och istället erhåller aktier i bankerna. Jag anser att den metoden är den bästa och den påminner om den som användes i Sverige i början av 90-talet då staten gick in som ägare av Nordbanken och Gotabanken. En svårighet med upplägget är hur man ska värdera bankerna staten genomför kapitaltillskott. Om priset sätts för lågt så missgynnas aktieägarna och om priset sätts för högt så missgynnas skattebetalarna. Det är dessutom i detta läge synnerligen svårt att göra en värdering av bankerna.

Allt tyder på att vi på att vi imorgon kommer att få uppleva en historisk börsdag. Vi får hoppas att operationen lyckas och att patienten överlever. Imorgon tillkännages också vem som fått ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Om priset går till någon som studerat finansmarknaderna så blir det intressant att se om dennes forskningsresultat överlever morgondagen.
DN SvD DagensPS
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: