måndag 6 oktober 2008

Speak softly but carry a big stick!

Det verkar nu alltmer som om riksbankschefen Stefan Ingves lever efter Theodore Roosvelts berömda citat. Under några veckor har nu Riksbanken tillsammans med Riksgälden tillfört den svenska marknaden cirka 500 miljarder i ökad likviditet. Allt detta har gjorts utan särskild stor uppståndelse och i god ordning. Åtgärderna vidtas för att hålla igång det finansiella systemet som nu allvarligt påverkas av den finansiella krisen i USA. Riksbanken och Riksgälden lånar ut pengar mot säkerheter i svenska bostadsobligationer vilka bedöms ha en mycket hög säkerhet. Det är alltså inte tal om att de två myndigheterna går in och räddar banker som har stora kreditförluster. Det vi för närvarande ser i USA och Europa liknar mer situationen som rådde i Sverige under början av 90-talet. Banker som hamnat på obestånd tas över helt eller delvis av staternas regeringar. Detta sker i huvudsak igenom att staten går in som ägare och ger bolagen ett ägartillskott. I USA har Kongressen nyligen röstat igenom ett stort paket där staten går in och köper, för upp till 700 miljarder dollar, dåliga krediter av bankerna.
Just nu pågår en pressträff med finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Mats Odell. Jag får antagligen anledning att återkomma i ämnet senare idag.
E24 Aftonbladet Affärsvärlden
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: