söndag 25 april 2010

Hedgefonder som Country and Western

Olika ämnen lämpar sig olika bra för olika musikstilar. Men visst verkar det som om denne sångare med det passande artistnamnet Merle Hazard har hittat en vinnande kombination.

lördag 17 april 2010

Möte med Nick Clegg

Efter den första tv-sända partiledardebatten har de brittiska Liberaldemokraterna och deras partiledare Nick Clegg fått rejäl medvind. När tittarna tillfrågades om vem de tyckte klarade tv-debatten bäst så var Nick Clegg den klare vinnaren. Nu kommer det även opinionsundersökningar som visar att Liberaldemokraterna gått om regerande Labour och ligger på andra plats. Det gäller dock att beakta det brittiska valsystemet med enmandatsvalkretsar. Detta gör att det är svårt att transformera en nationell opinionsundersökning till mandat i underhuset. Men visst finns det starka tecken på att Storbritannien efter valet för första gången på 35 år kan ha ett parlament där inget parti har egen majoritet. I sådana fall torde Nick Clegg bli kungamakare och den som avgör vilket av de två "stora" partierna som får tillsätta premiärministern.

Jag träffade Nick Clegg 2007 när han tillsammans med ett antal andra brittiska parlamentsledamöter deltog i ett välgörenhetsarrangemang. Under ett antal dagar färdades med hundslädar de genom norra Sverige, Finland och Norge. Detta skedde i början av februari och de övernattade i olika former av snöbivaker. Jag blev väldigt imponerad över vid hur gått mod britterna var när vi mötte upp vid ishotellet i Jukkasjärvi. Vid den tidpunkten var Nick Clegg en tämligen okänd MP för Liberaldemokraterna men jag slogs av hans trevliga, lättsamma och generösa framtoning. Tydligen gör de brittiska väljarna också det.

Westminster Challenge SvD Expressen

fredag 16 april 2010

Avgörande valfrågan

För en tid sedan när klimatfrågan var som hetast och trängde undan all annan politik fick jag svara på vilken fråga jag trodde skulle bli viktigast i valrörelsen. Jag svarade att jag trodde att frågan om det kallare klimatet pga de pågående vulkanutbrotten skulle dominera valrörelsen. Svaret var givetvis ingen profetia utan jag ville belysa vikten av att se helheten och inte ensidigt fokusera på den fråga som var aktuellast. Nu kan jag med skräckblandat nöje se hur ett enormt drama utspelar sig på Island, vilka konsekvenser utbrottet kommer att få är idag för tidigit att fastställa. Dock visar utbrottet hur händelser utanför vår kontroll i grunden kan omkullakasta de bästa beräkningar och bedömningar.

söndag 11 april 2010

Roligare på sprit!

Jag är ägare av en SAAB 9-5 Biopower. Det innebär att jag har en bil som kan köras på antingen bensin eller etanol (E 85). Jag är personligen rätt skeptisk till om etanol kommer att vara ett framtidsbränsle för våra fordon och det var mest tillfälligheter som gjorde att det blev just en så kallad miljöbil som jag köpte. När jag tankar bilen kan jag alltså välja mellan två olika bränslen. Hur kan man då resonera inför detta val? Bensinen kostar mer per liter men å andra sidan går bilen längre på samma mängd drivmedel. En större del av bensinens pris är skatt d.v.s. pengarna går till statskassan och finansierar diverse verksamhet i Sverige. Bensinen kommer ifrån olja som huvudsakligen utvinns i stater jag gärna skulle se fick mindre inflytande i världen (möjligen med undantag av Norge). Oljan är inte förnybar annat än i ett extremt långt perspektiv och bidrar därför till växthuseffekten när den används.

Etanolen å sin sida kommer från förnyelsebara råvaror. I vissa fall bidrar framställningen av etanol till oönskade bieffekter som ökad uppodling och höjda livsmedelspriser. Etanolen drar inte in lika mycket skatt vilket leder till att allt annat lika måste andra saker beskattas relativt sett högre. Om man tankar etanol måste man tanka oftare vilket är lite obekvämt.

Privatekonomiskt så är de två alternativen relativt likvärdiga. Bilen drar cirka 35 % mer bränsle när den körs på etanol. Det innebär att när bensinen per liter kostar 35 % mer än etanolen så är de två alternativen helt likvärdiga. Under de senaste veckorna har prisskillnaden mellan bränslen förändrats och idag är det marginellt billigare att köra bilen på etanol.

Det finns ytterligare en faktor som avgör valet av bränsle. Med etanol i tanken levererar bilens motor 180 hästkrafter mot 150 då den drivs på bensin. Man kan kanske säga att bilen blir roligare när den får sprit.

SvD

Probleminsikt är bra men inte tillräckligt

Svenska Dagbladets PJ Anders Linder har studerat förra veckans rapport från SKL om välfärdens finansiering med kritiska ögon. Hans ledare rekommenderas till läsning för såväl skattebetalare som kommunpolitiker. Rapporten från SKL är viktig för den visar vad som händer om vi fortsätter i tangentens riktning. Att inte göra någon förändring innebär i praktiken en stor förändring på sikt. Likaså belyser rapporten konsekvenserna av exponentiell tillväxt, många minns säkert anekdoten om riskornen på schackbrädet. Jag tycker att det är mycket bra att SKL:s politiker lyckats så pass bra med att beskriva problemen, dock är det den lätta delen. Det är när man ska driva igenom de bra förändringarna som det politiska ledarskapet prövas.

I veckans avsnitt av Den politiska talradion samtalade jag och Jacob just runt SKL-rapporten. Vi passar också på att resonera lite runt statens agerande på Telia Soneras bolagsstämma.

Du kan lyssna på programmet på sidan http://dinledamot.wordpress.com/2010/04/08/dinledamot-se-om-rapport-fran-skl/

tisdag 6 april 2010

Kommunernas ekonomi

När de extra anslagen till kommunerna diskuterades i höstas så påtalade jag vikten av dessa gjordes tillfälliga. Jag skrev om det här på bloggen http://dinledamot.blogspot.com/2009/08/viktigt-att-tillskotten-blir.html . Tillskotten till kommunerna var tänkta att kompensera för skattebortfallet som uppstod pga den snabbt uppkomna lågkonjunkturen. Nu ser prognoserna positivare ut och skatteintäkterna ökar, då är det också dags att ta bort kompensationen till kommunerna. Det är viktigt att Sveriges kommuner tar eget ansvar för sina finanser och ser till att deras verksamhet är anpassad till deras inkomster.
Det är enkelt att införa tillfälliga ekonomiska tillskott det krävs mycket mer för att se till att de blir just tillfälliga. Jag är mycket nöjd med att vi har en finansminister som har förståndet och modet att både gasa och bromsa.

SvD DI TV 4

Första valstugan på plats i Rimbo!

Förfäras ej du som tycker att valet fortfarande ligger långt bort, det handlar inte om en fysisk valstuga. Det är Moderaternas största IT-entusiast Gail Watt som öppnat en virtuell valstuga på Facebook. Adressen till valstugan är http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/m-Valstuga-i-Rimbo/114384945245307 och jag räknar med att titta förbi då och då och ta emot synpunkter och svara på frågor. Internet och sociala medier sägs bli ett viktigt verktyg i årets valrörelse. När det gäller Internet så har man väl i och för sig sagt så även inför valet 2002 och 2006. En erfarenhet är dock att teknik förändras snabbt men beteendeförändringar kräver längre tid. När det sker kan det dock gå undan och jag tror att stora delar av väljarkåren kommer att skaffa sig sin information inför valet via Internet.
Moderaterna i Norrtälje kommun har upprättat en egen grupp på Facebook http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Moderaterna-Norrtalje-kommun/189203505849?ref=ts . Idag har gruppen 65 medlemmar en del av dem är kandidater till kommunfullmäktige, en del är medlemmar och en del är personer är blott sympatisörer. Socialdemokraterna har också en grupp och den har idag 70 medlemmar. Är detta måhända en bra indikation på opinionsläget i kommunen?

fredag 2 april 2010

Förstagångsväljarna avgör valet

Igår redovisade TV 4 en undersökning om hur förstagångsväljarna tänker rösta. Vid årets val kommer förstagångsväljarna vara fler än någonsin. Det innebär att förstagångsväljarna mycket väl kan komma att fälla avgörandet. I dagsläget är det en kraftig majoritet för de rödgröna bland de unga (53 % mot 35 %). Socialdemokraterna och Moderaterna har i stort sett samma stöd bland de unga som bland befolkningen som helhet, Miljöpartiet har nästan dubbelt så starkt stöd bland ungdomarna och Piratpartiet och Sverigedemokraterna skulle båda komma in i riksdagen om väljarkåren endast bestod av förstagångsväljare.

Hur ser opinionsvindarna ut bland ungdomarna i Norrtälje kommun? Det finns mig veterligen inga mätningar över det. Möjligen kan man få en indikation på läget genom att studera hur partierna valt att ge ungdomar framskjutna platser på valsedeln till kommunfullmäktige. Av de uppgifter som publicerats i Norrtelje Tidning och på nätet har jag tagit fram följande sammanställning.

På valsedeln till kommunfullmäktige så ser det ut på följande sätt när det gäller de valbara platserna (dvs det antal mandat partiet har idag).

Kristdemokraterna – Ingen under 60 år
Folkpartiet – Ingen under 47 år
Centern – Ingen under 43 år
Vänsterpartiet – Ej funnit någon publicerad lista men troligen ingen under 40 år
Miljöpartiet – Ej funnit någon publicerad lista men troligen ingen under 45 år
Socialdemokraterna – Enligt uppgift till Norrtelje Tidning så är 25 % (5 kandidater?) på valbar plats under 35 år.

Slutligen då mitt eget parti Moderaterna. Vi har bedrivit ett aktivt rekryteringsarbete med syftet att hitta ungdomar som kan och vill ta en aktiv roll i kommunalpolitiken. Genom detta målinriktade arbete så har vi en valsedel där ungdomar återfinns på framträdande platser. På valbar plats finns såväl Cecilia Nordström (19 år) och Hamed Abbasi (23 år). På valbar plats återfinns även Bino Drummond som med sina 27 år skulle ha framstått som mycket ung om han hade kandiderat i något av de andra partierna. Vid valet 19 september tror jag dessutom att Anna Björklund (19 år) kommer att vinna en plats i Norrtälje kommunfullmäktige.

Men att ha ungdomar på framskjutna platser leder inte med automatik till att partiet blir ett bra ungdomsparti. Men ungdomarna entré bidrar till att ge oss medelålders fler perspektiv och intryck. Jag märker redan nu att partiet påverkas av ”föryngringen” och jag är övertygad om att väljarna i Norrtälje kommer att märka detta när det blir dags för valrörelse.

torsdag 1 april 2010

Partiet vill köpa podradion

Jag har varit lite dålig på att blogga den senaste tiden. Skälet till detta är att suttit i förhandlingar om att sälja mitt podradioprogram “Den politiska talradion”. Jag blev för en tid sedan kontaktad av partisekreterare Per Schlingmann som framförde att partiet var intresserade av att genom köp ta över radion. Man hade konstaterat att stationen var väletablerad och under sina drygt två år av sändningar lyckats skapa sig en etablerad lyssnarkrets samtidigt som partiet haft svårigheter med sin utveckling av nya medier. Jag kunde vidare förstå att Per Schlingmann inte var helt nöjd med allt vi gjort, vi hade bland annat vid flera tillfällen förhållt oss kritiska till partiledningens utspel. Vidare tyckte han att det var olämpligt att båda huvudpersonerna i programmet, jag och Jacob, var män. Han hade också observerat från fotografier att jag vid de flesta inspelningarna bar både kavaj och slips vilket stämmer dåligt med den Schlingmannska klädkoden. Om partiet köpte podradion så skulle partisekreterarens möjligheter bli bättre att styra upp både innehållet, samt klädseln och könsfördelningen på programledarna.

Det är ekonomiskt ett mycket bra erbjudande jag fått för podradion och jag sliter med frågan om jag ska sälja eller ej. Jag tror att det är viktigt att det finns en stark och oberoende moderat röst i etern och jag är lite oroad att podradion om den tas över av partiet tappar sitt oberoende. Det är tydligen fler som anser det. Jag har nåtts av informationen att man inom Fria moderata studentförbundet har startat en insamling för att lägga ett konkurrerande bud på podradion. Tanken är tydligen att bilda en stiftelse vari man skulle placera radion. På det sätteMt skulle radiostationens oberoende kunna bevaras.

Jag sliter som sagt med frågan och räknar med att kunna lämna ett slutligt besked imorgon 100402.

Mer information om podradion finner du på sidan http://dinledamot.wordpress.com

Uppdatering 2 april
Likt Askungens vagn förvandlades till en pumpa vid tolvslaget så förvandlades uppköpserbjudandet till ett aprilskämt. Så lugn alla upprörda, Den politiska talradion kommer att fortsätta precis som tidigare.