fredag 16 april 2010

Avgörande valfrågan

För en tid sedan när klimatfrågan var som hetast och trängde undan all annan politik fick jag svara på vilken fråga jag trodde skulle bli viktigast i valrörelsen. Jag svarade att jag trodde att frågan om det kallare klimatet pga de pågående vulkanutbrotten skulle dominera valrörelsen. Svaret var givetvis ingen profetia utan jag ville belysa vikten av att se helheten och inte ensidigt fokusera på den fråga som var aktuellast. Nu kan jag med skräckblandat nöje se hur ett enormt drama utspelar sig på Island, vilka konsekvenser utbrottet kommer att få är idag för tidigit att fastställa. Dock visar utbrottet hur händelser utanför vår kontroll i grunden kan omkullakasta de bästa beräkningar och bedömningar.

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Det är helt rätt.Ditt förutseende delas flera. Många har under åren funderat över hur starkka krafter som finns i universum och som dessutom ibland kompenserar eller förstärker våra beslut att skydda jorden. Försiktighetsprincipen fungerar inte alltid. Vedeldning contra vulkanutbrott!!!