fredag 2 april 2010

Förstagångsväljarna avgör valet

Igår redovisade TV 4 en undersökning om hur förstagångsväljarna tänker rösta. Vid årets val kommer förstagångsväljarna vara fler än någonsin. Det innebär att förstagångsväljarna mycket väl kan komma att fälla avgörandet. I dagsläget är det en kraftig majoritet för de rödgröna bland de unga (53 % mot 35 %). Socialdemokraterna och Moderaterna har i stort sett samma stöd bland de unga som bland befolkningen som helhet, Miljöpartiet har nästan dubbelt så starkt stöd bland ungdomarna och Piratpartiet och Sverigedemokraterna skulle båda komma in i riksdagen om väljarkåren endast bestod av förstagångsväljare.

Hur ser opinionsvindarna ut bland ungdomarna i Norrtälje kommun? Det finns mig veterligen inga mätningar över det. Möjligen kan man få en indikation på läget genom att studera hur partierna valt att ge ungdomar framskjutna platser på valsedeln till kommunfullmäktige. Av de uppgifter som publicerats i Norrtelje Tidning och på nätet har jag tagit fram följande sammanställning.

På valsedeln till kommunfullmäktige så ser det ut på följande sätt när det gäller de valbara platserna (dvs det antal mandat partiet har idag).

Kristdemokraterna – Ingen under 60 år
Folkpartiet – Ingen under 47 år
Centern – Ingen under 43 år
Vänsterpartiet – Ej funnit någon publicerad lista men troligen ingen under 40 år
Miljöpartiet – Ej funnit någon publicerad lista men troligen ingen under 45 år
Socialdemokraterna – Enligt uppgift till Norrtelje Tidning så är 25 % (5 kandidater?) på valbar plats under 35 år.

Slutligen då mitt eget parti Moderaterna. Vi har bedrivit ett aktivt rekryteringsarbete med syftet att hitta ungdomar som kan och vill ta en aktiv roll i kommunalpolitiken. Genom detta målinriktade arbete så har vi en valsedel där ungdomar återfinns på framträdande platser. På valbar plats finns såväl Cecilia Nordström (19 år) och Hamed Abbasi (23 år). På valbar plats återfinns även Bino Drummond som med sina 27 år skulle ha framstått som mycket ung om han hade kandiderat i något av de andra partierna. Vid valet 19 september tror jag dessutom att Anna Björklund (19 år) kommer att vinna en plats i Norrtälje kommunfullmäktige.

Men att ha ungdomar på framskjutna platser leder inte med automatik till att partiet blir ett bra ungdomsparti. Men ungdomarna entré bidrar till att ge oss medelålders fler perspektiv och intryck. Jag märker redan nu att partiet påverkas av ”föryngringen” och jag är övertygad om att väljarna i Norrtälje kommer att märka detta när det blir dags för valrörelse.

Inga kommentarer: