söndag 11 april 2010

Roligare på sprit!

Jag är ägare av en SAAB 9-5 Biopower. Det innebär att jag har en bil som kan köras på antingen bensin eller etanol (E 85). Jag är personligen rätt skeptisk till om etanol kommer att vara ett framtidsbränsle för våra fordon och det var mest tillfälligheter som gjorde att det blev just en så kallad miljöbil som jag köpte. När jag tankar bilen kan jag alltså välja mellan två olika bränslen. Hur kan man då resonera inför detta val? Bensinen kostar mer per liter men å andra sidan går bilen längre på samma mängd drivmedel. En större del av bensinens pris är skatt d.v.s. pengarna går till statskassan och finansierar diverse verksamhet i Sverige. Bensinen kommer ifrån olja som huvudsakligen utvinns i stater jag gärna skulle se fick mindre inflytande i världen (möjligen med undantag av Norge). Oljan är inte förnybar annat än i ett extremt långt perspektiv och bidrar därför till växthuseffekten när den används.

Etanolen å sin sida kommer från förnyelsebara råvaror. I vissa fall bidrar framställningen av etanol till oönskade bieffekter som ökad uppodling och höjda livsmedelspriser. Etanolen drar inte in lika mycket skatt vilket leder till att allt annat lika måste andra saker beskattas relativt sett högre. Om man tankar etanol måste man tanka oftare vilket är lite obekvämt.

Privatekonomiskt så är de två alternativen relativt likvärdiga. Bilen drar cirka 35 % mer bränsle när den körs på etanol. Det innebär att när bensinen per liter kostar 35 % mer än etanolen så är de två alternativen helt likvärdiga. Under de senaste veckorna har prisskillnaden mellan bränslen förändrats och idag är det marginellt billigare att köra bilen på etanol.

Det finns ytterligare en faktor som avgör valet av bränsle. Med etanol i tanken levererar bilens motor 180 hästkrafter mot 150 då den drivs på bensin. Man kan kanske säga att bilen blir roligare när den får sprit.

SvD

3 kommentarer:

Anonym sa...

Men man behöver serva bilen dubbelt så ofta. Ove

Göran Pettersson sa...

Tack Ove!
Jag glömde visst i hastigheten ett par argument. Visst det behövs tätare oljebyten. Bilen avkrävs ingen trängselskatt och fordonsskatten är lägre, detta gäller dock även om man kör på bensin så det är inte alternativskiljande för vilket bränsle man tankar.

Leif Ekstedt sa...

Det lär föreligga mätningar hur stor mängd bensinbilarna förser universum med. Förefaller vara försumbart. Konstigt att inte MP går fram och talar om vad det ämnar göra framöver. Det kommer i alla fall att sitta på oppositionsbänkarna även nästa mandatperiod.