tisdag 6 april 2010

Första valstugan på plats i Rimbo!

Förfäras ej du som tycker att valet fortfarande ligger långt bort, det handlar inte om en fysisk valstuga. Det är Moderaternas största IT-entusiast Gail Watt som öppnat en virtuell valstuga på Facebook. Adressen till valstugan är http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/m-Valstuga-i-Rimbo/114384945245307 och jag räknar med att titta förbi då och då och ta emot synpunkter och svara på frågor. Internet och sociala medier sägs bli ett viktigt verktyg i årets valrörelse. När det gäller Internet så har man väl i och för sig sagt så även inför valet 2002 och 2006. En erfarenhet är dock att teknik förändras snabbt men beteendeförändringar kräver längre tid. När det sker kan det dock gå undan och jag tror att stora delar av väljarkåren kommer att skaffa sig sin information inför valet via Internet.
Moderaterna i Norrtälje kommun har upprättat en egen grupp på Facebook http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Moderaterna-Norrtalje-kommun/189203505849?ref=ts . Idag har gruppen 65 medlemmar en del av dem är kandidater till kommunfullmäktige, en del är medlemmar och en del är personer är blott sympatisörer. Socialdemokraterna har också en grupp och den har idag 70 medlemmar. Är detta måhända en bra indikation på opinionsläget i kommunen?

Inga kommentarer: