lördag 4 oktober 2014

Att UD:s politiska ledning är enkönad är inte problemet

Sveriges nya utrikesminister framhäver att hela UD:s politiska ledning är av samma kön. Jag tycker denna fokusering på kromosomer är olycklig. Jag tycker att det hade varit bättre om man i rekryteringsarbetet hade beaktat värdet av förståelse för grunderna i utrikespolitiken. Nu har den nye utrikesministern missat att lämna erforderligt stöd till sin regeringschef och därigenom stoppat honom från att sin regeringsförklaring skapa en diplomatisk friktion med Obama-administrationen i en tid då USA:s intresse för vår region är av stor betydelse för vår säkerhet. Ekot Aftonbladet Aftonbladet

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du menar alltså att Sverige ska fatta beslut enbart på order från USA? Alla utrikespolitiska beslut som fattas ska göras med hänsyn till vad USA tycker? Jag känner mig ännu mer lättad över att "ditt" parti förlorat makten.

Göran Pettersson sa...

Nej det menar jag inte. Däremot ett antal grundläggande förhållanden vara uppfyllda före Sverige erkänner en stat. Därutöver borde svenska real politiska hänsyn väga tyngre i denna typ av frågor än hänsyn till parti- och regeringskoallitions interna intressen.