tisdag 22 april 2014

Finansutskottets utvärdering av penningpolitiken justeras 5 juni

Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Avseende penningpolitiken är den oberoende men en gång om året utvärderas penningpolitiken av riksdagen. Betänkandet som närmast kan liknas vid en rapport justeras av finansutskottet vid ett sammanträde 5 juni och 16 juni debatteras betänkandet i riksdagen. Professor Krugman som belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2008 " för sin analys av handelsmönster och lokalisering av ekonomiskverksamhet" har i en artikeli New York Times gått till en ursinnig attack mot Riksbankens agerande. Vice riksbankschefen Per Jansson bemöter i dagens DI Krugmans kritik. i Nationalekonomiska föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt 3/2014 utvecklar ett antal ekonomer sina tankar runt den förda penningpolitiken. Riksbanken är som sagt oberoende när det gäller penningpolitiken men det är bra att det förs en livaktig och initierad penningpolitisk debatt.

DN SvD

Inga kommentarer: