måndag 23 mars 2009

Ordens makt

En nyligen genomförd Sifoundersökning visar att en majoritet av befolkningen vill ha kvar värnplikten. Det är rätt naturligt, en majoritet brukar alltid vara emot att man tar bort något som är invant. 1955 var det en förkrossande majoritet 80 % mot 20 % som ville ha kvar vänstertrafiken. Än mer förståeligt blir opinionsundersökningen när man beaktar att vi idag inte har någon värnplikt i egentlig mening. Man kan med rätta hävda att dagens tillämpning ligger mycket nära ett frivilligförsvar. Personalförsörjningen är den näst viktigaste frågan vid utformningen av det svenska försvaret. Det är enligt min uppfattning orimligt att vi har ett personalförsörjningssystem som leder till att vi får förband som inte kan användas för de uppgifter de fått av riksdag och regering. Systemet vi har idag då vi först utbildar förband för att senare slå sönder dem och upprätta nya, för insatser, är alltigenom tokigt. Men samtidigt är det viktigt att beakta det positiva stödet som finns för plikten. Är det måhända så att pliktutredningen ska ta chansen och kombinera detta till en fin lösning. Jag har länge förespråkat en allmän och könsneutral värnplikt som till sin omfattning endast omfattade ett par dagar. Denna skulle med fördel kunna genomföras på gymnasieskolorna och innefatta en förberedande mönstring och försvarsupplysning. Jag skulle även kunna tänka mig att den grundläggande soldatutbildningen på tre månader skulle kunna ske med stöd av pliktlagstiftning. Givetvis skulle precis som idag graden av frivillighet beaktas vid uttagningen. Däremot anser jag att de senare utbildningsstegen måste omfattas av olika typer av kontraktsskrivning. Det är inte rimligt att vi utbildar förband där den enskilde soldaten har handlingsfrihet om han vill delta när förbandet sätts in. Ett sådant system innebär att soldaterna lagligen kan desertera.

SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

4 kommentarer:

Erik Gertkvist sa...

Att kalla det "personalförsörjning" istället för "rekrytering" är nog en del av problemet.

Försvaret och försvarspolitiken sitter fast i den mentala bilden av att ha fri dragningsrätt på åtminstone halva befolkningen. Att dumpa det vore ett viktigt första steg.

Leif Ekstedt sa...

Man har väl räknat på ekonomin och kommit till slutsatsen att ingen värnplikt är nödvändig.
Värnplikten var annars en utmärkt möjlighet att närma de sociala skikten till varandra.
Märkligt att officerarna inte gillar allmän värnplikt.

FelixH sa...

Leif,

värnplikt är en inte alldeles okomplicerad sak. Det är att utbilda och leda folk under en plikt lag - ingrepp i den personliga sfärens frihet. I grunden skapar det inte de bästa betingelser för utbildning. Frivillighet ger bättre betingelser. Pliktlagen är bra när man vill skapa stora arméer - framför allt är det billigt att skapa stora arméer på det sättet.

Många officerare har idag tjänstgjort utomlands med Försvarsmaktens enheter - Bosnien, Kosovo och Afghanistan. De har sett de f.d. svenska värnpliktiga tjänstgöra som professionella soldater. Det har fungerat bra. Nu ges möjligheten att gå vidare till ett nytt system med fastanställda. Det ökar den enskildes motivation och skapar bättre soldater och officerare.

Anonym sa...

j