onsdag 25 mars 2009

En omöjlig uppgift?

Idag får Sverige en ny överbefälhavare. När jag läser orden för mig själv så hör jag hur falskt det ringer. Det är nog så att titeln är synnerligen illa vald. Inför förra bytet av ÖB så var det en rätt aktiv debatt för att titeln skulle bytas ut. När man slutligen bestämde sig för att behålla den så framfördes att motivet varit att titeln fanns angiven på så många ställen i lagstiftningen att det skulle ha varit allt för mödosamt att ändra. Lite skämtsamt brukar man säga att det i Europa bara finns två försvarschefer som har titeln överbefälhavare, den svenska och den turkiska. Med tanke på den turkiska statens utveckling mot demokrati så torde det bara vara en tidsfråga innan det sker en titeländring där. Men nog om detta med titeln. Vilka utmaningar väntar, Sverker Göranson, Försvarsmaktens nye chef. Jag anser att prioritet ett måste vara personalförsörjningen. Vi har gradvis gått över till ett rekryteringssystem som bygger på frivillighet. Detta är ett faktum och det lönar inget till att plädera för att tvångsrekrytering har fördelar. Istället måste den nye ÖB med full kraft driva på så att vi politiker tar vårt ansvar och ger Försvarsmakten speciallagstiftning när det gäller arbetsrätten så att det är möjligt att anställa utgående från verksamhetens krav. Samtidigt måste den nye överbefälhavaren driva förändringsarbetet internt i Försvarsmakten. Det kan inte accepteras att energi slösas på att beklaga sig över att det var bättre på den tiden man kunde rekrytera med stöd av tvång. En annan stor utmaning för Sverker Göranson är en fråga som inte är hans, säkerhetspolitiken. Den svenska försvarspolitiken har under de senaste tio åren förändrats och är idag mycket lik den som drivs i Natoländerna Norge och Danmark. Här kommer Sverker Göranson likt de senaste tre överbefälhavarna att behöva ge sig ut på en diplomatisk balansakt. En liten livboj har dock kastats till honom i form av det nordiska försvarssamarbetet. Under täckmantel av nordiska folkens samarbete så kan försvarsreformen ”förklaras” och utvecklas under ytterligare några år. Men tids nog så torde även fler än det oskuldsfulla barnet se att kejsaren är naken. Den sista utmaningen jag vill ta upp nu, det finns dock fler, är Försvarsmaktens anseende bland befolkningen men också bland dess valda representanter. Här tror jag att den tillträdande chefen har en ypperlig möjlighet till en förändring. Varför inte ett radikalt initiativ till för att öka produktiviteten och höja kraven. Kräv att befattningarna förtjänas varje dag. Tillåt inte övervintring på Högkvarteret. Sätt ökat fokus på insatser och genomförande.
Slutligen önskar jag båda mina tidigare chefer lycka till. Håkan Syrén som ordförande för EU:s militärkommitté och Sverker Göranson som ÖB.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

3 kommentarer:

Per Söderqvist sa...

Titeln spelar väl ingen roll, den kan man ju säga är av gammal hävd. däremot kan man ju argumentera mot att någon kan acceptera rollen som ÖB idag, med tanke på att försvaret är snabbt försvinnande så finns ju inte snart mycket kvar att vara ÖB för, skulle vara staberna på Lidingövägen då. Frågan är ju om de andra nordiska länderna vill ha med Sverige med sitt restförsvar som dessutom hela tiden måste ta nån form av regionalpolitiska hänsyn i en form av Nordiskt försvarssamarbete

FelixH sa...

Norge och Danmark, har precis som Sverige, idag bara kvar enstaka förmågor. Det är bara i Finland som det finns allsidigt sammansatta förband som kan bilda brigader. Det är en reell verklighet! Sverige har bara stridsteknisk, och möjligtvis taktiskt, förmåga kvar. Ett bättre namn på ÖB vore kanske "stridstekniskchef"....

Anonym sa...

På lackmuspapperet för mätning av nye ÖB:s förmåga att skapa ett användbart försvar står nyckelord som personalförsörjnings- och ledningssystem. Ska bli särskilt intressant att följa hur ÖB motiverar införande av svenska särlösningar som GLC/NOC till miljardkostnader när befintliga ledningssystem kan uppgraderas / harmoniseras till internationell standard för bråkdelar av kostnaden.

NBF-projektet har varit en vagel i ögat på sakkunnigt ledningssystemfolk i försvaret sedan sent 90-tal, inte p.g.a. idén som sådan utan för hur lite som har kommit ut av projektet fram till dags dato. Trots investeringar om ca 5 Mdr SEK har projektet ännu inte producerat något konkret operativt användbart resultat, däremot oräkneliga PowerPoint-presentationer, glättiga reklambroschyrer och rudimentära s.k. Demo-förevisningar.

Det nymornade uppvaknande som skådats i senaste veckornas försvarsdebatt i gammelmedia och bloggosfären har möjligen fått en och annan beslutsfattare i försvaret att fundera, men utåt hörs ännu bara NBF-förespråkarnas gamla tongångar. T.ex. meddelar IT-bolaget Centric Labs på sin hemsida att ”Bolaget är inne i en tillväxtfas och har på kort tid gjort strategiska rekryteringar av nyckelpersoner till FMV-projektet LedsystT som har till uppgift att utveckla det nätverksbaserade försvaret”. Centric Labs är ett av fem företag som via det helägda paraplyföretaget NESP har tagit hem en order om drygt 200Mkr för utveckling av NBF. Dessutom har Centric sedan länge haft konsulter som arbetat heltid inom Försvarsmakten med att bereda beslutsunderlag som senare, via FMV, resulterat i mångmiljonordern till bl.a. sitt eget bolag.

Genom att kortsluta systemet på detta sätt blir NBF-utvecklingen en evighetsmaskin som inte enkelt låter sig påverkas av yttre faktorer som enskilda politikers utspel, av regeringen ändrade planeringsvillkor, varningar om systemkollaps i befintliga ledningssystem eller ekonomiska prognoser som pekar på fortsatt höga utvecklingskostnader till begränsad försvarseffekt och försvårad internationell harmonisering.

Om nye ÖB väljer att låta ledningsområdet fritt fortsätta miljardrullningen av allas våra skattepengar så återstår bara salig avsomnade bloggen Strilaren I:s rekommendation om en oberoende, politiskt beordrad, granskning av hela ledningssystemområdet. Bäst vore förstås att ÖB som en av sina första åtgärder beordrar att gökungen GLC/NOC skall slängas ur boet. Det skulle dessutom signalera ledarskap och en vilja att återskapa ledningssystempersonalens förlorade förtroende för den högsta ledningen.