fredag 17 december 2010

Rätt spelare på banan

Det globala finansiella läget är minst sagt komplicerat. Interaktionen mellan strukturella statsfinsiella problem, bankkriser, spänningarna inom eurosamarbetet och penningpolitiken ställer många teorier på huvudet. Sveriges position med en liten men mycket öppen och exportberoende ekonomi utsätts nu för mycket stora prövningar. Vårt agerande på ett område får stor inverkan på andra områden inom svensk ekonomi. Den statsfinansiella krisen inom euroområdet påverkar nu kursen på Euron. På samma sätt förhåller det sig med hushållens låneexpansion och lånedrivna konsumtion som bidrar till att driva upp räntorna som medverkar till att stärka kronan gentemot Euron. Detta i sin tur har en stark inverkan på svensk exportindustri. Sverige är betjänt av att eurosamarbetet stabiliseras. Det man kan fundera över är vilka indirekta effekter svenska lån och garantier till krisländerna inom eurosamarbetet får. Om samarbetet håller så kommer lånen att vara en god affär. Sverige får ett inte oväsentligt räntenetto på lånen. Man kan även fundera på vilket sätt kronans kurs kommer att påverkas av att Sverige deltar.

Situationen är komplex och den kräver en kombination av kunskap, analysförmåga och statskonst. Det känns bra att det svenska landslaget har rätt spelare på banan såväl inom politiken som på myndigheterna.

DN SvD SvD

Inga kommentarer: