tisdag 28 december 2010

Tänkvärt från Joschka Fischer

Säga vad man vill om Tysklands förre utrikesminister, Joschka Fischer från de Gröna, han är nästan alltid läsvärd. Idag skriver i DN om möjliga utvecklingsvägar för eurosamarbetet. Jag tycker att han på ett bra sätt analyserar dilemmat för EU. För att säkerställa ett fungerande eurosamarbete krävs troligen en starkare integration av den ekonomiska politiken, samtidigt kräver detta fördragsändringar. Dessa fördragsändringar torde ha små förutsättningar att överleva folkomröstningar och parlamentsbehandlingar i medlemsstaterna. Joschka Fischer efterlyser europeiska statsmän som inte bara ser till nästa nationella val. Jag befarar att han kommer att få fortsätta att söka. Skälet till min skeptisim är att det inte finns någon viktig politisk arena för europapolitiker. Politiken i Europa är fortfarande nationell.
DN

Inga kommentarer: