måndag 2 augusti 2010

Motionen föll på hälleberget?

Rättegången mot de åtalade för förra årets spektakulära rån har börjat. Även om de åtalade fälls som torde inte rånbytet, runt 39 miljoner kronor, återfinnas. Det innebär att pengarna kan användas till att fortsätta finansiera organiserad brottslighet och även komma till använding för de dömda när de avtjänat sina straff. Förra året motionerade jag i riksdagen om förhållandena med ej återfunna rånbyten. Motionen återfinner du här nedan. Jag har inte ändrat uppfattning i frågan trots att ett enigt justitieutskott avslog min motion.

Motionen föll uppenbarligen på hälleberget eller är det måhända så att ett frö från näven jag slängde kan ha klarat sig och att vi om några år kommer få se ett initiativ till lagstiftning. Vem vet.

***

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt straff vid försvunna rånbyten.

Motivering
Landet har under de senaste åren drabbats av ett antal stora rån. Även om brotten ofta löses så återfinns sällan bytet från rånen. Det innebär att de dömda kan invänta frigivning och då tillskansa sig bytet. Om de som döms för brotten är tidigare ostraffade i Sverige så blir tiden som frihetsberövade endast något år. Båda dessa förhållanden är enligt min uppfattning oacceptabla och bidrar till att dagens straff inte är tillräckligt stränga. Därför bör införas en straffskärpningsgrund som särskilt tar sikte på att skärpa straffen vid försvunna rånbyten. I varje enskilt fall får göras en bedömning i vilken utsträckning straffet bör förlängas. Här bör hänsyn tas bl.a. till storleken av rånbytet och i vilken utsträckning den tilltalade har försökt bidra till att rånbytet återfinns.

Stockholm den 30 september 2009

Göran Pettersson (m)

SvD Aftonbladet

Inga kommentarer: