söndag 7 november 2010

Europas utmaningar

Imorgon bär det av till Bryssel. Jag ska tillsammans med tre kollegor från finansutskottet delta i ett möte om hur Europa ska möta framtidens utmaningar. Mötet hålls vid Europaparlamentet och är ett gemensamt möte mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten (Joint Parlimentary Meeting/länk till programmet). Mötesformatet är inte helt okomplicerat. Trots att man sitter nationsvis vid mötet så representerar delegaterna formellt sett inte sina länder utan snarare sina partier och i många fall endast sig själva. Detta gör att det är viktigt att hålla reda på vem som säger vad och inte tro att uttalandena är giltiga för det landets ståndpunkt i frågan. Trots dessa svagheter så anser jag att det är viktigt att denna typ av möten genomförs. Europa står inför mycket stora och oroande utmaningar. I krisens kölvatten har såväl protektionismen som främlingsfientligheten fått ökat stöd i flera europeiska stater. Europa står dessutom inför mycket stora utmaningar när det gäller konkurrenskraften. Eurosamarbetet står inför en kris på grund av bristande respekt för stabilitets- och tillväxtpakten.

En del av mötet genomförs i form av arbetsgrupper. Ämnena är ”Tillväxt och jobb”, ”Europeisk finansiell governance (ordning på statsfinanserna)” och ”Europas öppna marknad”. Vad gäller delegationen från det svenska finansutskottet så har är vi rätt samstämmiga i dessa ämnen. Europa borde satsa mer på forskning och framtidens jobb istället för att med handelshinder slå vakt om de med dåliga konkurrensförutsättningar. Europas stater borde reformera sina ekonomier istället för att belåna kommande generationer. Europas stater borde bejaka frihandel och tendenser till protektionism måste bekämpas.

För egen del kommer jag att delta i arbetsgruppen om Europas öppna marknad. Det blir väl till att ta på sig en Adam Smith-slips och föra baneret för frihandel.

En annan utmaning som Europa står inför men som inte avhandlas på morgondagens möte är säkerhetspolitiken. Efter kalla krigets slut har Europas stater avrustat. EU-ländernas försvarsmakter har idag endast en bråkdel av den styrka de hade under kalla kriget. I veckans avsnitt av Ekots lördagsintervju utfrågades min gamle chef, Håkan Syrén, om dessa utmaningar. Håkan Syrén är numer ordförande för EU:s militärkommitté. Du finner intervjun om du följer den här länken.
DN SvD

1 kommentar:

webmaster sa...

Endast en dåre gör samma misstag gång efter gång och väntar sig ett annat resultat. Så sade Albert Einstein. Varför tappar du inte entusiasmen för EU?