onsdag 20 oktober 2010

Where you stand depends on where you sit!

Jag har ingen bra översättning av uttrycket men innebörden är att vilka ställningstaganden du gör påverkas av vilken position eller befattning som du har. Uttrycket passar väl in på den nu pågående processen av EU:s budget. I svenska riksdagen råder full enighet om att EU ska vara restriktiv. På samma sätt uttrycker sig Sveriges regering och vår EU-minister Birgitta Ohlsson har idag en bra debattartikel i DN på temat restriktivitet och reformering. Men vi har ett antal politiker som när de kommit på plats i Bryssel driver en annan linje. De socialdemokratiska EU-parlamentsledamöterna står nu bakom att EU:s budget ska utökas både i absoluta och relativa tal. Vår tidigare EU-minister är numer EU-kommissionär och därigenom står hon bakom EU-kommissionens förslag på en utökad EU-budget.

Det är lätt att tal billiga poäng på dessa omsvängningar. Jag är fullt medveten om att ledamöterna ingår i olika kollektiv och emellanåt tvingas kompromissa. Men det är viktigt att detta uppmärksammas så att våra EU-parlamentariker inte glömmer vad deras väljare blivit lovade. Det är också uppfriskande att den moderate EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark är konsekvent och tycker samma sak i budgetfrågan oavsett om han sitter i Stockholm eller Bryssel.

SvD

Inga kommentarer: