tisdag 17 juli 2012

Försvarsfrågor till riksdagsledamoten Göran Pettersson

Jag har tidigare utlovat att jag senare i veckan ska återkomma med ett blogginlägg om försvarsfrågorna. Jag tänkte också spela in ett avsnitt av Försvarsradion på fredag. Du får gärna bidra med frågor genom att skriva dem som kommentarer till det här inlägget eller mejla dem till mig på adressen goran.pettersson@riksdagen.se

8 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Göran,

Här nedan kommer några försvarsrelaterade frågor.

1. Försvaret har många uppgifter. En av dem är att garantera vårat oberoende och om nödvändigt freda vårt territorium. Anser du med detta som bakgrund att försvaret skall vara ett prioriterat utgiftområde när man lägger en budget?

2. Anser du att Sverige med rådande säkerhetspolitiska läge vi har idag har ett tillräckligt slagkraftigt försvar?

3. Tycker du att Rysslands stora upprustning samt vapenskrammel borde avteckna sig i svensk säkerhetspolitik? Senast idag hade vi tydligen ryska strategiska bombplan över Östersjön.

4. Anser du att ditt parti moderaternas "omläggning" av försvarspolitiken har varit klok de senaste 6 åren?

5. Anser du att det försvar vi hade 1999 var mer förådsställt och hade sämre beredskap än vad försvaret har idag? Särskilt marinen och flygvapnet.

6. Varför har inte Sverige mer pengar att satsa på försvaret med världens högsta skattetryck? Vad har Sverige för utgifter andra länder inte har?

//Jonas75

Göran Pettersson sa...

Tack för dina frågor, jag räknar med att radioprogrammet kommer beröra dem alla.

Anonym sa...

Anser du att Strategiskt bombflyg över Östersjön är vapenskrammel för inrikesbruk eller att sända ut ett budskap till länderna runt Östersjön?

Anonym sa...

Du som är knekt av den gamla stammen, borde det inte finnas någon organisation för plan B avseende personalförsörjningen vid HKV/Prod? Som det är nu finns det ingen planering för hur man skall kunna ställa om till att ta emot värnpliktiga och grundutbilda alt reputbilda. Även om inslagen väg skall hållas avseende personalförsörjningen står det att vid krigsfara/motsv skall man börja värnpliktsutbilda igen.

Det måste ju finnas några tankar, såvida man inte har tänkt att utbilda värngrävarsoldatsbrigader i massor som plan B/C

Anonym sa...

Angående plan B;
Anser du att Sverige, ett av de, till ytan, största länderna i Europa, med en befolkningsmängd på 9 miljoner och en (än så länge) icke befintlig "trailer trash population" kan hantera personalförsörjningen till ett yrkesförsvar?
Hur många 18-25-åringar tror du är villiga att "göra lumpen" under 8 års tid, sett till de utbildningsmöjligheter som det svenska samhället erbjuder i dag?
Anser ni politiker att den "eviga freden" har inträtt eller har ni gått "all in" med den Europeiska federationsdrömmen och börjat avveckla nationalstaten?
Hur ser du på slakten av det nationella försvaret och destruktionen av de åtskilliga miljarder i investeringar som effektuerats under den senaste 15 åren?
/Onga1

Anonym sa...

Jag har två frågor:

1: Anser du att USA:s beslut om att ej sälja kvalificerade vapensystem till Finland och Gripensystemets extremt låga driftskostnader bör föranleda en omvärdering gällande att det skulle vara billigare att köpa system från hyllan.


2: Vad anser du om Försvarets beredskap i dagsläget? Särskilt med tanke på att GSS/T ännu ej är aktiva och den historiska jämförelse gällande jaktflyg och fartyg som finns på http://navyskipper.blogspot.se/.

Det är tuffa frågor men du är en av få svenska försvarspolitiker som jag tror kan leverera ett intressant svar på en nivå högre än "Vi har en process" eller "Jag har valt att inte ta del av uppgifterna".

Bjarne sa...

Jag skulle gärna vilja att du resonerar kring soldaternas lönenivåer och personalförsörjningssystemet som det ser ut i dag, och inte gör det lika enkelt för dig som försvarsministern gjorde i Agenda innan sommaren och krasst förkunnar att det är en fråga för arbetsmarknadens parter. Vilket är att göra det lite väl enkelt för sig mot bakgrunden att försvarsbudgeten är begränsad.

Jag vet inte om du minns diskussionen vi hade för några år sedan, inför omställningen, om just det rimliga att tro att de låga löner som signalerades skulle kunna attrahera människor att ta anställning som soldat? Det vore som sagt intressant att nu så här efter en tid med anställda soldater få höra ett resonemang om de erfarenheter som hitintills dragits.

Mvh
Bjarne

Alexander L sa...

Hej Göran!

Anser du att Sverige bör gå med i NATO eller fortsätta vara "neutrala"?

Om du anser att Sverige bör fortsätta vara "neutrala" hur ställer du dig då till bland annat solidaritetsförklaringen och dess påverkan på vilken typ av försvars- och säkerhetspolitik vi kan föra (med hänseende till om man ska agera utifrån ett perspektiv då man ser Sverige som en neutral part i en eventuellt extern konflikt eller om man ser Sverige som en del av ett allianssystem)

Tror du att Sverige kan bygga upp ett kompetent försvar utan oresonabelt stora vakanser med den lönenivå som existerar för framför allt soldater i dagsläget.

Vad ser du på hemvärnet och de nationella skyddsstyrkornas roll dels i dagsläget men även i framtiden.

Hur ser du på faktumet att Visbykorvetterna fortfarande inte har ett fullgott luftförsvar och därför inte kan uppträda mot en kvalificerad fiende, och på vilket sätt anser du att detta påverkar Svensk säkerhet.

Anser du att Sverige bör fortsätta att "bygga" fred och säkerhet på andra platser i världen såsom i Afghanistan.

MVH
Alexander L