onsdag 18 juli 2012

Olika syn på uppgiften

Jag fick för någon månad sedan tillsammans med ett antal andra politiker ett uppdrag av Folkbladets chefredaktör Widar Andersson. Uppgiften var att utveckla sina tankar runt om skillnaderna mellan partierna ökat eller minskat och om det i sådana fall var bra eller dåligt. Nu har politikernas alster börjat publiceras i Folkbladet. Av de hittills redovisade artiklarna verkar det som om jag är en dålig partipolitiker. De andra politikerna verkar ha analyserat uppgiften på ett annat sätt än vad jag gjort. Jag borde ha förstått att uppgiften var att beskriva varför mitt parti är bäst. Eller kan det vara så att väljarna är trötta på all partipropaganda och föredrar en lite mer problematiserande argumentation. Folkbladet

Inga kommentarer: