lördag 8 oktober 2011

När ska könet räknas

Jag är generellt emot generaliseringar rörande människor. Så långt som möjligt anser jag att varje människa ska behandlas som en individ och inte som en del av ett kollektiv. Inom försäkringsbranschen görs ibland generaliseringar om människor för att bedöma risken för att behöva betala ut försäkringsersättningar och därigenom sätta en "rättvis" försäkringspremie. Generaliseringarna bygger på statistik om olika befolkningsgrupper som t.ex. ålder och kön. Nu blir det förbjudet att erbjuda olika försäkringspremier utgående från kön trots att det olika könen skiljer sig åt i försäkringsutfall. Jag tycker att det är rätt. Jag skulle önska att detta tänkande spred sig till andra områden. Tyvärr verkar det i många fall som om samma personer som förespråkar könsneutrala försäkringspremier vill att generaliseringen med kön som urvalsfaktor ska få ökad betydelse i andra sammanhang såsom t.ex. sammansättningen av bolagsstyrelser.

SvD

2 kommentarer:

J.K Nilsson sa...

Var inte den högre försäkringspremien för medelålders kvinnor beroende på att de oftare lånade ut hushållets andra bil till barnen med nytaget körkort? En bil som kvinnorna stod som ägare på.

Försäkringstagare i en grupp med hög risk snyltar då på en grupp med lägre risk.

Kanske dags att vi lägger bort skillnaderna mellan ålder också då? Eller skall vi se det som att föräldrar solidariskt skall uppfostra och hjälpa sina barn?

J.K Nilsson

Göran Pettersson sa...

Jag är inte helt insatt i hur alla olika försäkringsvillkor var/är utformade. Men rent principiellt anser jag att den enskilde individen bör bedömas utgående från sin egen risk.