måndag 3 mars 2008

Viktigt med ett starkt och enat EU

Utvecklingen i Ryssland är oroande. Det nu genomförda valet har innehållit allvarliga brister. Statsminister Fredrik Reinfeldt gjorde igår ett skriftligt uttalande om saken. Det är av stor vikt att EU håller ihop när det gäller förhållandena till Ryssland. Därför är det bekymmersamt att några EU-stater gör sig kraftigt beroende av energileveranser från Ryssland. Jag har också börjat fundera över hur den nödvändiga klimatpolitiken kommer att förändra förhållandena till Ryssland. Genom ekonomiska styrmedel avser EU minska användandet av fossila bränslen. Detta torde innebära att kol-, gas- och oljetillgångar successivt blir mindre värda. Ryssland har världens största tillgångar på gas. Är det rimligt att tro att Ryssland stillatigande från åskådarplats kommer att se på när deras nationaltillgångars värde eroderas?
SvD DN__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: