fredag 14 mars 2008

Två möten – Två uppmaningar

Veckan innehöll två mycket spännande möten. Det första anordnades av Svenska atlantkommitténs parlamentariska råd och avhandlade amerikansk och internationell försvarsmaterielförsörjning. Huvudtalare var amerikanen Dov Zakheim. Zakheim har mångårig erfarenhet från centrala befattningar inom USA:s försvarsdepartement. Sedan något år arbetar han privat. Förutom att beskriva de amerikanska materielutmaningarna så gav han sin syn på det nordiska säkerhetsläget. Han betonade vikten av att det inte uppstod ett vakuum i vår region. Han tryckte vidare på att vi även om vi ingick i Nato måste ha en egen militär förmåga. Denna viktiga och självklara slutsats gäller det nu för våra försvarspolitiker att omsätta i konkret politik.

Det andra mötet avhölls igår. Det var Nationalekonomiska föreningen som inbjudit riksbankschefen Stefan Ingves att tala runt finansiella kriser, manuskriptet till hans tal finns på Riksbankens hemsida. Stefan Ingves hade en mycket central roll i hanterandet av den svenska finanskrisen i början av 90-talet. Ett viktigt budskap till att ta med var hans kritik av lagstiftningen. Trots att det gott över 15 år sedan bankkrisen är ännu ingen anpassad lagstiftning på plats. Jag följer detta ärende från min plats i finansutskottet och jag vet att regeringen arbetar relativt framgångsrikt med frågan. Den socialdemokratiska regeringen lyckades inte lösa frågan trots 12 år i regeringsställning.

Makrobloggen DI

Inga kommentarer: