lördag 15 mars 2008

Logiskt och ologiskt

Chefen för insatsledningen generallöjtnant Anders Lindström anser att Sverige bör förstärka sin insats i Afghanistan. Detta stämmer väl med den långsiktiga inriktningen att göra färre men större insatser. Om Nato ska kunna stabilisera förhållandena i Afghanistan krävs det att de allierade är långsiktiga i sina åtaganden. Insatsen i Afghanistan är på många sätt ett test av solidariteten inom Nato. Trots att Sverige inte är medlem i Nato så krävs det att vi ställer upp solidariskt. Kanske är det till och med så att kraven är ännu högre på oss än på medlemsstaterna. Försvarsberedningen skrev i sin rapport att Sverige förväntar sig hjälp om vi blir attackerade. Genom att vara solidariska mot Nato i Afghanistan tror vi oss öka chanserna att få hjälp om attackerade. Den säkrare och mer logiska vägen hade givetvis varit att bli medlemmar i Nato.
Ekot SvD DN

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

8 kommentarer:

Omar Kalb sa...

Det är dags att också fokusera försvaret på att väpna sverige.

jag tycker att årligen ha en volym på 15000 värnpliktiga och 12 bridager inom armen är rimligt.
Fler ubåtar och fast kustartilleri på
Gotland och 160 jas.
Upprusta hela svenska försvaret.
Det behövs för ryssen laddar upp också.
Om det blir en borgerlig regering nästa år som jag tror, kanske man tom kan satsa lite extra.

Anonym sa...

Man upphör aldrig att förvånas....

Jag undrar var man ska rekrytera personalen till detta?

Nästa utbildningsår rycker det in 3150 värnpliktiga till armén - från dessa ska det rekryteras till insatsen på Balkan OCH Afghanistan OCH Nordic Battlegroup. Ca 70% av värnpliktskullen behöver rekryteras för att fylla upp förbanden (normalt är det väl runt 30% som är villiga till utlandstjänst) DESSUTOM ska ur denna lilla skara även rekryteras officersaspiranter.

Inte ens högkvarteret själva TROR på detta. Inte utan att man börjar fundera...

Våra folkvalda är snabba på att lova bort förband till höger och vänster - men betala de kostnader det för med sig vill man inte.

Jag är anställd i Försvarsmakten sen mer än 20 år tilbaks och mycket har jag sett under åren - men f..n vet om jag sett något så illa som "det insatta insatsförsvaret". Nordic Battlegruop - det "spetsigaste" vi har- kommer inte att sättas in? Varför?

Jo - man saknar materiel i sådan omfattning att förbandet är oanvändbart. Man saknar fordon, reservmaterielsatser, sambandsutrustning, personlig utrustning. Man har inga containrar att lasta materielen i, man har inte kunnat provlasta så att man vet vikter och volymer på materielen för transportplaneringen.

Förbandet är oanvädbart och har 10 dagars beredskap!

Här har det pumpats in 100-tals miljoner och resultatet är ett oanvändbart förband. Personalen själva tror inte ens att de fått all materiel till slutet av juni när beredskapen går ut!

När ska våra folkvalda börja ta ansvar för det de är satta att sköta? Beroer det på okunskap, inkompetens eller bara ren lättja att inget händer?

Det är dags att granska försvarsmaktsledningen i sömmarna och UTKRÄVA ANSKAV för den situation de satt Försvarsmakten i!

Anonym sa...

Förstår inte vad "anonym" pratar om. Vår pluton på NBG verkar vara så redo att åka som den kan vara. Vi saknar några lätta lastbilar men inget som är gränssättande för uppgiften.

Att säga att förbandet NBG är obrukbart på grund av materielbrist tycker jag tyder på att "anonym" inte vet vad han/hon pratar om.

Däremot kan man fråga sig vad vi ska syssla med Termin 5, dvs till hösten.

Kontrakten för soldaterna går ut v.48 men vi har inte ett öre att spendera på verksamhet från v.28. Det är alltså 20 veckor där de anställda i nuläget bara ser frågetecken. Och cheferna verkar vara upprörda samtidigt som Töntagon inte svarar på den typen av frågor.

DET är den stora utmaningen på NBG just nu, materiel och folk det har vi så vi klarar oss.

Anonym sa...

Jag kan lova dig att de två kompanier jag besökt INTE hade sin materiel! Kompanierna var oanvändbara till sin huvuduppgift!

Anonym sa...

En mer intressant diskussion hade varit vart NATO är på väg. Och hur splittrad organisationen är. Vilken doktrin organisationen i framtiden kommer att ha. Kommer t ex kärnvapen sättas in mot s.k skurkstater eller större 'terroristhot' vilket ett antal före detta överbefälhavare föreslagit i en rapport till Bukarest mötet.

Förövrigt om ett större samarbete mellan NATO, CSTO, och SCO inleds i Centralasien vilka är det som vi ska få skydd mot i vår solidaritet med NATO?

Istället för att drömma om 50-talets nationalstatsförsvar vilket en del kommentatorer både här och allmänt till höger och vänster borde en öppen svensk säkerhetspolitisk diskussion föras.

Att reflexmässigt skicka trupper till ett krig som NATO håller på att förlora är knappast varken kyligt eller rationellt. Vilket är hur säkerhetspolitik borde föras.

Göran Pettersson sa...

Omar,
Jag tror att du är lite snett ute i dina resonemang, dagens situation är inte densamma som under kalla kriget. Dessutom har teknikutvecklingen gjort vissa av de system du föreslår stridstekniskt föråldrade.

Göran Pettersson sa...

När det gäller kommentarerna runt Nordic Battle Group så är det nog så enkelt att ni har delvis rätt båda två.
NBG är troligen en av de mest insatsberedda stridsgrupper som EU satt upp. Däremot finns det troligen brister men det är nog något som man alltid får räkna med. Det viktiga är bara att bristerna inte är av ett sådant slag att förbandet inte på ett säkert sätt kan lösa sina uppgifter. NBG har dragit mycket resurser men det var ett viktigt projekt för att visa på Sveriges vilja att ställa upp även på svårare uppgifter. Inför uppsättande av kommande NBG och kanske även NRF så gäller det att ta lärdom av erfarenheterna. Det går säkert att åstadkomma en effektivare förbandsproduktion och berdskap än de som gällt nu.

Göran Pettersson sa...

Claes Krantzs säkerhetspolitiska kommentar väljer jag att kommentera i ett nytt lite längre inlägg på bloggen.