fredag 14 mars 2008

Staten får inte kapitulera

Är ett brott lika allvarligt oavsett vem som är brottsoffret? För många är nog det instinktiva svaret ja. Alla människor är lika mycket värda och därför borde ett brott värderas lika oavsett vilken medmänniska som är brottsoffret. I grunden delar jag också den uppfattningen men det finns undantag. Då våldet utövas mot någon som är satt att vaka över att lagarna följs anser jag att brottet är avsevärt grövre. Man kan jämföra det med ett påhopp på domaren inom idrotten. En förseelse mot en annan spelare ska värderas lika oavsett vilken spelare det rör men ett övergrepp mot domaren ska straffas avsevärt hårdare. På samma sätt borde det vara i samhället i övrigt. Övergrepp och hot mot åklagare, domare, nämndemän, vittnen och poliser borde bestraffas mycket hårt. Dessutom måste staten ta ett tydligare skyddsansvar för dessa kategorier. Om vi inte klarar av att försvara rättssamhället är hela samhället och demokratin i fara.
SvD DN DN Aftonbladet Aftonbladet

Inga kommentarer: