söndag 9 mars 2008

Sluta att kopiera partiledaren!

Hemma igen i Lohärad efter två dagars kommunal rikskonferens i Göteborg. Sammantaget var det en mycket positiv stämning trots opinionsläget. Fredrik Reinfeldt höll ett stramt avslutningstal med två bärande delar, behovet av en stabil, skattetrycksänkande och jobbskapande finanspolitik samt en fokusering på välfärdsfrågorna och verklighetskontakt. Talet utgjorde en bra avslutning på konferensen. Det som dock är slående är hur strama och formella alla konferenstalare har blivit. Är det så att alla nu försöker tala på samma sätt som partiledaren? Om så är fallet så blir det en rätt ensidig tillställning. Ett stort parti behöver mångfald alla ska inte låta som partiledaren! Det är färdriktningen som ska vara gemensam inte personligheten.

Att Anders Borg tilldelades kvinnoförbundets pris tycker jag var synnerligen bra. Jag är i grunden stark emot sektioneringen av partiet efter kön och ogillar att vi belönar detta genom särskild representation i partistyrelsen. Men feministen Anders Borg tillför friskt syre i jämställdhetsdebatten. Det är bra att vi utvecklar skattesystemet och bidragssystemen så att de inte förhindrar utvecklingen mot ett jämställt samhälle. Men samtidigt får lagstiftningen inte inkräkta på den personliga friheten. Kraven som emellanåt höjs från ”bunkergängen” att äganderätten ska begränsas och att staten ska reglera privata bolags val av styrelseledamöter borde förpassas till papperskorgen. Nu hoppas jag bara att Anders Borg med sin vanliga frenesi börjar intressera sig för ytterligare ett politikområde, försvars- och säkerhetspolitik. Med större intresse för och kunskap om detta område tror jag att Anders Borg skulle kunna bidra till att vi fick en modern säkerhetspolitik och ett starkare och kostnadseffektivare försvar.

Under konferensen hade jag förmånen att få agera moderator för ett seminarium om kommunal budgetering. Det finns troligen mer engagerande seminarieämnen, dessutom genomfördes seminariet som första morgonpass dagen efter konferensfesten. Det var dock närmare 140 deltagare som aktivt deltog till att göra även detta ämne spännande. Seminariets två talare kommunalråden Erik Langby Nacka och Anna Wiklund Enköping bjöd på erfarenheter och tips. Som varande budgethök så kändes det verkligen tillfredsställande att få dela ut förmaningar om sambandet mellan utgifter och skattesats, god ekonomisk hushållning, pensionsåtaganden och budgetdisciplin. Det var en mycket stimulerande uppgift att få moderera detta seminarium och som riksdagsledamot är det värdefullt att få höra våra kommunalråds synpunkter på mitt eget politikområde, finanspolitiken.

I ett tidigare inlägg har jag kommenterat klimatpolitiken. Förra veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se innehåller en intervju med Sofia Arkelsten som representerat moderaterna i klimatberedningen.
SvD SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

1 kommentar:

Mary X Jensen sa...

Bevare mig om alla moderater börjar låta likadnat, såsom socialdemokrater gör. Lyssna på Östros, Winberg, Messing. Smama släpande tonfall. Jag ryser när jag hör det.

Nej tacka vet jag dialekter, egna tonfall och framförallt egna ord...