onsdag 12 mars 2008

Obama gynnas av begränsad valform

Den demokratiska nomineringsprocessen går vidare. En aspekt som inte berörts särskilt ingående är hur kandidaterna vinner sina delegater. Hillary Clinton är framgångsrikast när delegaterna fördelas genom primärval vilka till sin form mest liknar ett ordinarie val. Barack Obama vinner störst framgång när delegaterna fördelas efter särskilda valmöten. Dessa valmöten sker vanligen kvällstid och kan pågå under flera timmar. Oftast är det dessutom inte möjligt att rösta via ombud. Gissningsvis är det så att Hillary Clintons väljarbas som bland annat består av en större andel äldre har haft svårare att vara med på valmötena. I Texas blev denna skillnad mycket tydlig. I primärvalet vann Clinton mot Obama med 51 % mot 47 %, när det gäller valmötena så ser resultatet som ännu ej är färdigräknat ut att bli 44 % för Clinton mot 56 % för Obama. I primärvalet röstade drygt 2,8 miljoner demokratiska väljare medan endast runt 100 000 deltog vid valmötena. Detta gör att Obama har vunnit fler delegater per röst. Det är inte omöjligt att slutresultatet blir att Obama vinner fler delegater men Clinton fler röster. Då blir det en delikat uppgift för de närmare 800 superdelegaterna att fälla avgörandet.
SvD DN

2 kommentarer:

Anonym sa...

Obama wins primary in Sweden
Bill var nog ganska populär i Sverige. Spelar Obama saxofon?
http://www.thelocal.se/10228/20080303/

Reflektioner Allteftersom sa...

Gräl om ras och kön i USA. Valet går vidare. Det är en strid mellan Obama och Clinton. Två kompetenta personer, med olika utgångspunkter och med olika kunskap.

Demokratiska kandidater, som strävar mot makt i ett demokratiskt system. Demokratiska kandidater. Kandidater, eller medhjälpare, som i sin kamp för sig själva tar till ord om ras och kön, som något särskilt argument i tanke att skada den andre.

Så sorgligt det är. När striden går från tal om kompetens, till tal om icke kompetens. Tänk, om vi istället fick höra allt de kan, vill och önskar. Tänk, om vi fick höra dem bubbla av inspiration om hur de tänker sig sitt uppdrag - i stället för negativa tankar om mottävlaren.