torsdag 27 mars 2008

Äganderätten vs Jämställdheten

Idag håller riksdagens finansutskott en offentlig utfrågning om statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet. Syftet med utfrågningen är att få belyst jämställdheten i staten och närmare bestämt vilken betydelse den statliga arbetsgivarpolitiken har för jämställdheten. Inom politiken har det på relativt kort tid skett stora förändringar när det gäller könsfördelningen bland valda ledamöter. Jag tror att partierna till stor del genomfört denna förändring som en anpassning till ”marknaden”. Marknaden i detta fall är väljarna. En mansdominerad lista har bedömts mindre ”säljbar” till väljarna än en blandad. När det gäller staten i övrigt går inte utjämningen mellan könen lika fort. Måhända beror detta på att förändringsincitamenten här ser annorlunda ut. Intresset för vilket kön de cirka 200 generaldirektörerna har är nog trots allt av avsevärt större intresse bland de som aspirerar på tjänsterna än bland väljarna. Likaså går förändringen långsamt när det gäller de privata bolagens styrelser. De privata bolagen arbetar också på en marknad. Här avgörs inte bolagens framgång genom val utan genom ekonomiskt resultat. Det bolag som har en styrelse som underpresterar kommer i sinom tid att slås ut av bolag med bättre styrelser. I en marknadsekonomi där man tror på ägarrätten borde styrelsesammansättningen inte vara en fråga för staten. Ägarna ska ha rätten att fritt välja styrelse. Om styrelsen inte levererar så kommer ägarna stå för förlusten. Den som är satt att förvalta andras pengar i fonder och försäkringsbolag borde följa samma princip. En pensionsförvaltares fokus borde vara att ge spararna en god och säker avkastning. Om kunderna i efterfrågar diverse andra placeringsprinciper då kommer, i en fungerande marknadsekonomi, branschen att anpassa sig efter detta.

Dagens utfrågning handlar som sagt om den statliga arbetsgivarpolitiken. Den befinner sig i en komplicerad position. Den är inte lika direkt konkurrensutsatt som politiken och näringslivet. Det ska bli intressant att ta del av föredragningarna och lyssna till diskussionerna, måhända finns det även anledning att ställa någon fråga. Utfrågningen sänds i SvT 24 direkt med start 09.30.

För en tid sedan hade vi riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr som gäst i den politiska talradion dinledamot.se. Då fick vi bland annat möjligheten att diskutera frågan om kvotering och särbehandling. Du kan höra programmet om du följer den här länken, det tar 15-20 sekunder tills programmet startar.

Riksdagen DN DN Ekonominyheterna
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: