måndag 24 mars 2008

Dags för socialdemokraterna att bekänna färg!

Försäljningen av statens aktieinnehav i ett antal bolag har ådragit sig stort politiskt intresse. Socialdemokraterna har opinionsmässigt skickligt eldat på medborgarna mot försäljningarna. Av debatten har man kunnat få uppfattningen att det råder en kraftig ideologisk åsiktsskillnad när det gäller denna fråga. Sanningen är dock den att även tidigare socialdemokratiska regeringar sålt statliga bolag. Bland såväl borgerliga som socialdemokratiska finanspolitiker har det sedan 90-talet varit en gängse uppfattning att staten i första hand ska sätta upp spelreglerna och svara för tillsynen och att det privata näringslivet ska äga företagen. Undantag från den regeln har gjorts om det funnits särskilda skäl därtill. Ett exempel på detta kan vara att det inte finns en fungerande marknad inom affärsområdet eller att bolaget förvaltar strategisk egendom. När socialdemokraterna tar till brösttoner inför de nu förestående försäljningarna så beror det antingen på att man hycklar eller att man vänt tillbaka till en mer socialistisk samhällssyn med socialiseringar och varför inte löntagarfonder. Om det är det senare som är fallet så är det remarkabelt och borde utsättas för medias granskning.

På debattsidan i dagens Aftonbladet skriver Håkan A Bengtsson, VD i Arenabolagen, om statens bolagsägande. Det framgår tydligt att han anser att statligt ägande är av godo.

Låt mig därför gå igenom de bolag som regeringen avser sälja:
Vin & Sprit – Bolaget tillkom genom uppköp av ett antal privata sprittillverkare. Detta gjordes för att staten skulle få en starkare kontroll av sprittillverkningen. Syftet med detta var till del alkoholpolitiskt. Idag är V&S i första hand en exportör av Absolut Vodka. Verksamheten bedrivs helt affärsmässigt och det tidigare syftet är ej längre giltigt.
Telia – Härstammar från myndigheten Televerket. Tillkom när telefonnätet byggdes ut. En tidigare socialdemokratisk regering börsnoterade Telia och sålde aktier till investerare och allmänhet. Den socialdemokratiska regeringen genomförde dessutom en strukturaffär med finska Sonera vilket ytterligare spädde ut statens ägande. Telia arbetar idag på en konkurrensutsatt marknad där det finns flera privata aktörer.
Nordea – Härstammar från ett antal bankfusioner. Det statliga ägandet har huvudsakligen tillkommit på grund av bankkriser där staten gått in och tagit över. Staten äger idag 19,9 % av aktierna i Nordea. Banken verkar på en konkurrensutsatt internationell marknad med flera privata aktörer.
SBAB – Bildades 1985 för att förvalta de statliga bostadslånen som dittills hade skötts av Boverket. Är idag ett kommersiellt bolåneinstitut.
Vasakronan – Bedriver uthyrning av huvudsakligen kontor och butiker på en kommersiell marknad.

En liten faktauppgift rörande OMX (Stockholmsbörsen). Genom statens försäljning av sin aktiepost, 6,6 % av aktierna, i OMX möjliggjordes en fusion med amerikanska NASDAQ. På det sättet skapades en stark transatlantisk aktör. Bolaget heter numer NASDAQ OMX och är ett noterat bolag. Håkan A Bengtssons uppgift att Stockholmsbörsen skulle vara ägd av staten Dubai är därför helt felaktig.

Det är hög tid för socialdemokraterna att bekänna färg. Vill man fortsätta på den mer marknadsekonomiska linjen som man slog in på under Kjell-Olof Feldt och Göran Persson. Eller vill man under Mona Sahlin vända tillbaka till socialismen av 70- och 80-tals modell. Menar man allvar när man tar kampen för statligt ägande? Avser man gå till val 2010 på krav om att staten ska äga fler företag? Jag tror inte att vi kommer få några konkreta svar på dessa frågor.
Aftonbladet

1 kommentar:

Anonym sa...

Du stödjer väl Påskuppropet mot utförsäkring av sjuka? Om något är oklart, maila!