söndag 23 mars 2008

Politik med biverkningar

Politik är en svår konst. När den utövas väl så sammanfaller vad som är samhällsekonomiskt bra med vad som är populärt i väljarkåren. Ofta påverkar dock dessa två förhållanden i lite olika riktningar. Ett område som nu är väldigt uppmärksammat är klimatpolitiken. Här försöker partierna att vinna väljarnas gunst genom att försöka överträffa varandra genom kombinationer av ”klimatskatter”, ”klimatbonusar” och ”klimatsubventioner”. Det bästa vore om alla dessa innovativa förslag granskades ingående innan de sjösattes. Likt läkemedel finns det stor risk att förslagen har dramatiska bieffekter utan att vara verksamma mot problemet de är satta att lösa. Konjunkturinstitutet har gjort en mycket tänkvärd analys av ett tidigare miljöprogram, nämligen klimatinvesteringsprogrammet Klimp. Här är länkar till rapporten och en artikel från tidskriften Ekonomisk debatt.
För några veckor sedan var moderaternas representant i klimatberedningen gäst i vårt radioprogram dinledamot.se. Du kan lyssna på samtalet med Sofia Arkelsten genom att följa den här länken.
SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: