lördag 1 mars 2008

Mitt-emellan-försvaret

Jag har i tidigare inlägg kritiserat Urban Ahlin och Anders Karlsson för deras syn på svensk säkerhetspolitik. Nu får de båda socialdemokraterna även kritik från den andra säkerhetspolitiska flanken. I dagens SvD skriver Carl Björeman och Karl Erik Lagerlöf: ”Inför allt folket går Urban Ahlin och Anders Karlsson, båda socialdemokrater, på slak lina och – ramlar ner (24/2).” Även om jag inte delar Björeman och Lagerlöfs negativa inställning till ett svenskt Natomedlemskap så instämmer jag i att den socialdemokratiska mittemellanlösningen är orimlig.

Expressens ledarsida drar man idag en lans för ett svenskt Natomedlemskap. Jag tycker dock att motiveringen är lite ihålig. Om vi ska vara en ansvarsfull Natomedlem så torde vi även då behöva satsa på vårt försvar. Inriktningen skulle bli delvis annorlunda men jag tror inte att anslaget skulle kunna bli lägre än idag.

I morgondagens God morgon Världen så heter faktiskt en av programpunkterna Mitt-emellan-försvaret.

2 kommentarer:

Anonym sa...

I den progressiva USA-bloggen skrev jag kommentaren:
"Bo Pellnäs (f d överstelöjtnant?) sa i dagens 'Go'morron Världen' att Sverige inte kan ha 4000 överstelöjtnanter.
Sedan Sovjetunionen besegrats, har FES blivit försvarets huvudfiende.
(FES = Försvarets ekonomiska styrsystem)"
-- Har jag gått för långt?

Göran Pettersson sa...

Jag tror att en del fakta blivit fel. Bo Pellnäs är fd överste av första graden. Försvarsmakten har knappast 4000 överstelöjtnanter. Troligen ligger siffran runt 1000, vilket även det enligt min uppfattning är för högt. Jag tror att Bo Pellnäs möjligen menade 4000 officerare i stabstjänst (även om han faktiskt sa 4000 överstelöjtnanter). Jag tror inte heller att "Försvarets ekonomiska styrsystem" är huvudfienden. Snarare är det inställningen till personalförsörjningssystemet. Här håller jag helt med Bo Pellnäs om att Försvarsmakten behöver ett system som är anpassat efter verksamheten. För två år sedan erhöll tjänstledighet för att tjänstgöra i riksdagen. Det frigjorde ett löneutrymme tillräckligt för två fänrikar, jag hoppas att Försvarsmakten utnyttjade utrymmet på det sättet.