lördag 1 mars 2008

Dags för ett nytt beslut i stort?

Igår lämnade Försvarsmakten sitt budgetunderlag för 2009 till regeringen. ÖB Håkan Syrén efterlyser igen att han ska få föra över medel från materielanslaget till verksamhetsanslaget. Vidare föreslås en sänkt beredskap för insatsstyrkan för internationell tjänst från 30 dagar till 90 dagar. En annan åtgärd man vill genomföra är att minska antalet soldater som genomför den tredje terminen. Försvarsmakten efterlyser också en real uppräkning av materielanslaget med tre procent per år för att täcka kostnadsökningar just inom försvarsmateriel. Helt riktigt framför man också att en insatt soldat kostar mer än en hemförlovad.

Sammantaget är det en rätt hopplös bild som målas upp. Är det inte dags för ett nytt beslut i stort? Det blir spännande att höra dagens ekointervju med Håkan Syrén. Jag får nog anledning att återkomma efter den.
SvD

2 kommentarer:

Anonym sa...

Varför startar du inte ett egetparti som står för Sveriges väl istället för att hänga på moderaterna som enbart sabbar den nationella säkerheten?

Göran Pettersson sa...

Jag har inga idéer om att starta "eget". Jag är övertygad om att jag bidrar bäst genom att arbeta inom moderaterna. Även om jag inte delar alla uppfattningar som partiet har så anser jag att moderaterna är det parti som sammantaget har den bästa försvars- och säkerhetspolitiken.