onsdag 12 mars 2008

Många rätt av Magnus Andersson

Ordföranden för centerns ungdomsförbund, Magnus Andersson, framför på dagens DN Debatt ett antal kloka tankar om miljöpolitiken. Han vänder sig bland annat mot politikens klåfingrighet med olika bidrag. Jag instämmer i mycket av Magnus Anderssons åsikter men på en punkt är jag skeptisk. Jag tror att det kommer att bli mycket svårt att lösa klimatfrågan genom handel med utsläppsrätter. Hur ska man hindra stater från att bryta mot regelverket? Om det är ekonomiskt fördelaktigt att bryta mot reglerna och använda fossila bränslen så kommer det att göras. Enda sättet att få de fossila bränslena kvar i marken är att ta fram alternativ som producerar energin billigare än produktionskostnaden för de fossila bränslena. Jag tror att detta är fullt möjligt. Vi är trots allt mänskligheten som klöv atomen, satte en man på månen och konstruerade en ”tänkande” maskin. Mänskligheten har inte långsiktigt löst de utmaningar man ställts inför genom ransonering utan genom utveckling.

Inga kommentarer: