fredag 28 mars 2008

Att äta kakan och ha den kvar

Min gode allians- och utskottskollega Stefan Attefall försöker idag göra en klassisk konst, att äta kakan och samtidigt ha den kvar. I en artikel på Min gode allians- och utskottskollega Stefan Attefall försöker idag göra en klassisk konst, att äta kakan och samtidigt ha den kvar. I en artikel på DN Debatt så föreslår han ett antal förändringar av det nya systemet för fastighetsbeskattning. Vid en hastig analys finner jag endast förslag som minskar statens inkomster, några motsvarande utgiftsminskningar kan jag inte finna. Jag blir inte särskilt imponerad!så föreslår han ett antal förändringar av det nya systemet för fastighetsbeskattning. Vid en hastig analys finner jag endast förslag som minskar statens inkomster, några motsvarande utgiftsminskningar kan jag inte finna. Jag blir inte särskilt imponerad!

Uppgörelsen om slopandet av den statliga fastighetsskatten var en helhetslösning där alla delar inte gillades av alla. Men totalt sett innebar uppgörelsen att ett antal allvarliga brister i det tidigare systemet rättades till. Den ena förändringen gynnade villaägarna, framförallt i storstadsregionerna. Förändringen innebar att den statliga skatten ersattes av en kommunal avgift med ett tak på 6000 kronor. Därmed avskaffades ett system som utgjort ett allvarligt hot mot många familjeekonomier. En annan brist i det tidigare systemet som rättades till var systemet med uppskov. Denna förändring som också var mycket viktig har inte mötts med samma publika jubel. De tidigare mycket generösa uppskovsreglerna för beskattning av realisationsvinster hade löpt amok. Statens skattefordran växte för varje år. Systemet var så generöst att skatteskulden dessutom kunde gå i arv och den var inte belagd med någon som helst avgift eller ränta. I takt med den ökade rörligheten för såväl människor som kapital kunde det konstateras att den som inte ”ville” betala sin uppskjutna skatt troligen kunde finna vägar att undvika detta. Lagstiftningen riskerade att bli godtycklig på samma sätt som hänt med förmögenhetsskatten. Det var enligt min uppfattning helt nödvändigt att vidta åtgärder för att stärka förtroendet och respekten för lagstiftningen. De nu införda reglerna om en årlig avgift (ränta) på skatteskulden innebär att systemet blir stabilt.

Stefan Attefall framför i sin artikel vidare kritik mot Adam Smiths nationalekonomiska teorier. Attefall skriver ”Marknadsekonomi behöver ordning och regler för att kunna uppstå och fungera.” Men i rättvisans namn så borde det ha påpekats att Adam Smith förordade klara regler på marknaden, han såg det som en förutsättning för ett fungerande marknadssystem.

När jag träffar Stefan nästa vecka kommer jag att fråga honom hur han avser att finansiera sina föreslagna förändringar.
SvD DI
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Vore det inte bättre att avskaffa räntan på uppskovet och istället införa begränsningar på möjligheten till att göra uppskov. (som väl skatteverket föreslog)Eller möjligtvis ersätta räntekravet med ett amorteringskrav?