måndag 17 mars 2008

Läkarna och Försäkringskassan har en otacksam uppgift

Hur kommer det sig att många läkare sjukskriver sina patienter trots att de inte anser att de borde det? En undersökning gjord av Lars Englund vid Centrum för klinisk forskning i Dalarna visar att den som vill bli sjukskriven har stor chans att bli det. Denna slutsats stämmer väl med min egen uppfattning. Personligen har jag endast en mycket begränsad erfarenhet av att besluta om sjukskrivning. Som plutonchef i armén i början av 80-talet så hade man rätten att tjänstebefria soldater p.g.a. nedsatt tjänstbarhet (sjukdom). Jag insåg ganska snabbt att önskan att bli sjukskriven ofta saknade samband med den enskilde soldatens hälsotillstånd. Det var inte den sjukaste soldaten som var "flitigast" på att ansöka om tjänstebefrielse. Om vårt sjukförsäkringssystem inte ska falla samman krävs två åtgärder. För det första får sjukersättningarna inte vara för höga, det får inte vara ekonomiskt fördelaktigt (inklusive resor, mat m.m.) att vara borta från jobbet. Det får heller inte vara så att sjukförsäkringen används som en förtäckt arbetslöshetsförsäkring. För den sjukskrivne soldaten innebar det att han fick ha inre tjänst och städa kasern. För det andra krävs det att läkare och försäkringskassa inte faller undan för påtryckningar. De som hårdast driver sin ”rätt” brukar sällan vara de som är sjukast.

Det är bra att dessa frågor kommer upp till debatt. Det är lätt att kritisera Försäkringskassan för att den är hård och hjärtlös. Men vilken är konsekvensen om den istället vore undfallande. Jo då skulle vi riskera att hela den allmänt finansierade välfärden föll samman.
DN SvD

Inga kommentarer: