fredag 9 augusti 2013

Svensk försvars- och säkerhetspolitisk debatt granskad

Jag har under sommaren låtit en av mina praktikanter, Laura Slater, specialstudera den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten. I sitt arbete har hon intervjuat ett antal såväl svenska som internationella experter inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. På Försvarsradion kan du lyssna på hennes tre intervjuer med den tidigare amerikanske försvarsattachén Bruce Acker.  Om du klickar på denna länk kan du lyssna till en podcast där jag och Laura introducerar intervjuerna samt att jag redovisar ett antal egna reflektioner rörande den försvars- och säkerhetspolitiska debatten.

 

1 kommentar:

jan-olov sa...

Intressant intervju och resonemang med Bruce Acker i del 2.
Mycket upplysande hur den forne försvars attache ser på Nato bevekelsegrund och prognos att ingripa i vårt område.

Tycker att Laura Slater här del 2 har tillfört svensk försvarsdebatt en hel del vilket du kan framföra till henne.

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl